712-0805/02 – Manažerská španělština 1 – HGF (ŠM-HGF 1)

Garantující katedraKatedra jazykůKredity2
Garant předmětuMgr. Ivana Vašková, MBAGarant verze předmětuMgr. Ivana Vašková, MBA
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VAS0004 Mgr. Ivana Vašková, MBA
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem výuky je prohloubit již získané znalosti španělštiny, zaměřit se na jazykové dovednosti potřebné pro komunikaci v pracovním prostředí (espanol orientado al mundo del trabajo) a dosáhnout stupně A2-B1 Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Výuka probíhá formou cvičení, (2 vyučovací hodiny týdně), studium je zaměřeno na osvojení si gramatických struktur, frazeologie a konverzace z oblasti pracovního prostředí a s tím souvisejících životních situací.

Povinná literatura:

MACÍKOVÁ, Olga – MLÝNKOVÁ, Ludmila. Učebnice současné španělštiny. 1. díl+mp3. 1.vyd. Brno: Computer Press, 2011. 512s. ISBN: 978-80-251-2392-8. GONZÁLES M., MARTÍN F. Socios 1. Barcelona. Difusión, 2002. 144 s. ISBN: 8484434168.

Doporučená literatura:

Centro Virtual Cervantes [on line]. 1997 – 2011,

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní a písemné úkoly.

E-learning

Aprenda español por Internet http://cvc.cervantes.es

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičení, vypracovávání zadaných písemných a ústních úkolů. Docházka nejméně 80%. Absolvování zápočtového testu - 65%.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Lekce 8 – 9 z Učebnice současné španělštiny a lekce 3 a 4 ze Socios. 1. Y aquel señor, ¿Quién es?, pronombres demostrativos. 2. Verbos DESPEDIRSE, VESTIRSE, PONER, frases con infinitivo. 3. Relaciones familiares, Familias en España y América Latina. 4. De compras - vocabulario relacionado con la moda. 5. En el Corte Inglés, En la tienda de calzado Menorca 6. Pronombres personales átonos, complemento indirecto enfático, verbo VALER. 7. Numerales 200 - millardo, mucho, poco, bastante, demasiado. 8. El mundo de la empresa – tipos de empresa y de escuda, anuncios. 9. Los posesivos, el pronombre relativo QUE, expresar ubicación. 10. Expresar inseguridad, coincidencia, acuerdo/desacuerdo, solicitar/dar información. 11. Le presento al director general – ¿Cómo presentat a conocidos en un ámbito laboral? 12. Saludar y despedirse, pedir y dar información sobre alguien. 13. Un día de trabajo, reuniones, cargos, departamentos de una empresa. 14. Repaso.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 10  5
Rozsah povinné účasti: Aktivní účast ve výuce, povinná 80% docházka.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku