712-0805/02 – Manažerská španělština 1 – HGF (ŠM-HGF 1)

Garantující katedraInstitut jazykůKredity2
Garant předmětuMgr. Pavla ZubkováGarant verze předmětuMgr. Pavla Zubková
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ZUB0006 Mgr. Pavla Zubková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem výuky je prohloubit již získané znalosti španělštiny, zaměřit se na jazykové dovednosti potřebné pro komunikaci v pracovním prostředí (espanol orientado al mundo del trabajo) a dosáhnout stupně A2-B1 Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Výuka probíhá formou cvičení, (2 vyučovací hodiny týdně), studium je zaměřeno na osvojení si gramatických struktur, frazeologie a konverzace z oblasti pracovního prostředí a s tím souvisejících životních situací.

Povinná literatura:

CARRAZCO,J., SOLÉ,L.: Reálie španělsky mluvících zemí,Plzeň: Fraus, 2002. GONZÁLES M., MARTÍN F. Socios 1. Barcelona. Difusión, 2002. KRÁLOVÁ,J.,KRBCOVÁ, M.,DEKANOVÁ, A.: Fiesta 1. díl, Plzeň: Fraus, 2003. KRÁLOVÁ,J.,KRBCOVÁ, M.,DEKANOVÁ, A.: Fiesta 2. díl, Plzeň: Fraus, 2003. MACÍKOVÁ, Olga – MLÝNKOVÁ, Ludmila. Učebnice současné španělštiny,1.díl.Brno: Computer Press, 2011.

Doporučená literatura:

Centro Virtual Cervantes [on line]. 1997 – 2011, IGUINA,Z.: Manual de gramática, New York: Heinle, 2014. VINTROVÁ, A. Conversación espaňola. Brno: Státní jazyková škola, 1999.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Předmět je zakončen zápočtem.

E-learning

Aprenda español por Internet http://cvc.cervantes.es

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičení, vypracovávání zadaných písemných a ústních úkolů. Docházka nejméně 80%. Absolvování zápočtového testu - 65%.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Lekce 8 – 9 z Učebnice současné španělštiny a lekce 3 a 4 ze Socios. 1.Y aquel señor, ¿Quién es?, pronombres demostrativos. 2.Verbos DESPEDIRSE, VESTIRSE, PONER, frases con infinitivo. 3.Relaciones familiares, Familias en España y América Latina. 4.De compras - vocabulario relacionado con la moda. 5.En el Corte Inglés, En la tienda de calzado Menorca 6.Pronombres personales átonos, complemento indirecto enfático, verbo VALER. 7.Numerales 200 - millardo, mucho, poco, bastante, demasiado. 8.El mundo de la empresa – tipos de empresa y de escuda, anuncios. 9.Los posesivos, el pronombre relativo QUE, expresar ubicación. 10.Expresar inseguridad, coincidencia, acuerdo/desacuerdo, solicitar/dar información. 11.Le presento al director general – ¿Cómo presentat a conocidos en un ámbito laboral? 12.Saludar y despedirse, pedir y dar información sobre alguien. 13.Un día de trabajo, reuniones, cargos, departamentos de una empresa. 14. Repaso.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 10  5 3
Rozsah povinné účasti: Aktivní účast ve výuce. Povinná 80% docházka. Splnění zápočtového testu.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Aktivní účast na prvním a posledním cvičení. Samostudium příslušných lekcí. Vypracování zadaných úkolů. Splnění zápočtového testu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2023/2024 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0788A290001) Odpadové hospodářství a úprava surovin P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0724A290005) Procesní inženýrství v oblasti surovin P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.