712-0871/04 – Jazyk španělský 2a/I EkF (Š2a/I)

Garantující katedraInstitut jazykůKredity2
Garant předmětuMgr. Pavla ZubkováGarant verze předmětuMgr. Pavla Zubková
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ZUB0006 Mgr. Pavla Zubková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet 0+14

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získat základní znalosti a dovednosti potřebné pro ústní a písemnou komunikaci na úrovníi A1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Výslovnost, základní slovní zásoba, základní jazykové struktury a jejich funkce. Ústní a písemná komunikace ve španělštině. Poslechová cvičení, čtení, psaní, konverzace k probraným tématům.Společensko-kulturní aspekty jazyka.

Povinná literatura:

1.Macíková, O.-Mlýnková, L.-Učebnice současné španělštiny 1. díl, Computer Press a.s. 2006, Brno 2.Audio CD

Doporučená literatura:

PC program Mirada pro začátečníky

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní a písemné úkoly.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast ve výuce, plnění zadaných písemných a ústních úkolů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Lekce 1 - 4, výslovnost, rod a člen u podst. jmen, množné číslo, přechylování, sloveso ser, předložky a, en, de, estar, ir, časování v přít.čase, číslovky 1 - 20, vazba ir + infinitiv. Komunikativní cíle: pozdravit, představit se, vyjádřit, že se mi něco líbí, oficiální jazyky ve Španělsku, popsat osobu.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.