712-0872/03 – Jazyk španělský 2a/II EkF (Š2a/II)

Garantující katedraInstitut jazykůKredity2
Garant předmětuMgr. Pavla ZubkováGarant verze předmětuMgr. Pavla Zubková
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VAS0004 Mgr. Ivana Vašková, MBA
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet 0+14

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je získat základní znalosti a dovednosti potřebné pro ústní a písemnou komunikaci na úrovni A2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky - uživatel základů jazyka.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Průběžné opakování látky z 1. semestru, prezentace, procvičování a upevňování nové slovní zásoby, dalších jazykových struktur a jejich funkcí.Integrace základních aspektů komunikace - porozumění, mluvení, čtení a psaní. Společensko-kulturní hodnoty španělského jazyka.

Povinná literatura:

1.Macíková, O. - Mlýnková, L. - Učebnice současné španělštiny, Computer Press,a.s. 2006,Brno 2.Audio CD

Doporučená literatura:

PC program Mirada pro začátečníky

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní a písemné úkoly

E-learning

Aprenda español por Internet http://cvc.cervantes.es

Další požadavky na studenta

Úspěšnost v zápočtovém testu nejméně 51%. Předpokladem zkoušky je získání zápočtu za všechny semestry výuky. Zkouška se skládá z části písemné (požadovaná úspěšnost nejméně 51%) a z části ústní (zahrnuje látku všech semestrů výuky). Bodové hodnocení zkoušky: písemná část: 10 – 20 ústní část: 21 – 40 zápočty: 20 – 40

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Lekce 5 - 7 + lekce Repaso I, neosobní výraz hay, slovesa se změnou kmenových samohlásek, saber, přivlastňovací zájm. nesamostatná, vazba para+infinitiv, venir, dar hacer, číslovky do 199, decir, salir, dny v týdnu, hodiny. Komunikativní cíle: jak se omluvit, vyjádřit povinnost a nutnost, umístění v prostoru, mluvit o počasí, zeptat se na časový úsek, stručný zeměpis Španělska.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0311A050004) Aplikovaná ekonomie K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.