712-1110/01 – Jazyk anglický a/I pro FBI - začátečnická úroveň (Aa/I-FBI)

Garantující katedraInstitut jazykůKredity2
Garant předmětuMgr. Zuzana TrawinskáGarant verze předmětuMgr. Zuzana Trawinská
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FOR40 PhDr. Ivona Formánková
CHU01 Mgr. Gabriela Chudašová
JUR21 Mgr. Radka Juříčková, Ph.D.
PEL12 Mgr. Barbara Kratochvílová
VYH19 Mgr. Martina Rochlová
SLA35 PhDr. Šárka Sladovníková, Ph.D.
SLA14 Mgr. Karolina Slamová, Ph.D.
SMU0007 Mgr. Kateřina Smutná
TRA0015 Mgr. Zuzana Trawinská
VAS0004 Mgr. Ivana Vašková, MBA
WLO74 Mgr. Andrea Wlochová, Ph.D.
ZUB0006 Mgr. Pavla Zubková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je vytvoření základů obecného jazyka s výstupní úrovní A1-A2 (prezenční i kombinované) Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Výuka je zaměřena na zvládnutí lexika, gramatických jevů a frází v daném rozsahu. Stanovených cílů je dosahováno pomocí ústního projevu, četby, poslechu s porozuměním a písemného projevu. Student bude schopen zaregistrovat se v hotelu, popsat fyzický vzhled a objednat si v restauraci.

Povinná literatura:

LATHAM-KOENING, Ch., OXENDEN, C. English File third edition Elementary Student`s Book with iTutor Oxford. Oxford University Press 2012. ISBN 9780194598644.

Doporučená literatura:

MCCARTHY, M., O'DELL, F. English Vocabulary in Use Elementary. Cambridge. Cambridge University Press 2010. ISBN 9780521136174. MURPHY, R. Essential Grammar in Use with Answers. Cambridge: Cambridge University Press 2007. ISBN 978 0521 67580 2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočtový test

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast ve výuce, plnění zadaných písemných a ústních úkolů. 80% účast ve výuce, min. úspěšnost testu: 65%. Student je povinen předložit vysvědčení ze střední školy, kde nestudoval angličtinu déle než 2 roky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

English File Elementary: Lekce 1 - 3 1. Sloveso to BE, podmětná zájmena, číslovky 0 - 20 2. Sloveso to BE, otázky a zápory, číslovky 21 - 100 3. Přivlastňovací zájmena, abeceda 4. V hotelu 5. Člen neurčitý, mn. č. 6. Přídavná jména, rozvíjející větné členy, popis osoby 7. Rozkazovací způsob, let's - pobídky, pocity, nápisy 8. Opakování 1 + 2 9. Přítomný čas: oznamovací, negativ, slovesné fráze, 3. os. j. č. 10. Přítomý čas: otázky, profese 11. Pořádek slov ve větě, tázací zájmena a příslovce 12. V kavárně 13. Poznávání času na hodinách, fráze 14. Zápočtový test

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 10  5 3
Rozsah povinné účasti: Aktivní účast ve výuce, povinná 80% docházka.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2015/2016 zimní
2013/2014 zimní