712-1152/01 – English Language b/III for FEI – intermediate (KS) (Ab/III-FEI)

Gurantor departmentInstitute of LanguagesCredits2
Subject guarantorMgr. Petr IllíkSubject version guarantorMgr. Petr Illík
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2021/2022Year of cancellation
Intended for the facultiesFEIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ILL0025 Mgr. Petr Illík
MAT0433 Mgr. Gabriela Matyášková, Ph.D.
VYH19 Mgr. Martina Rochlová
SMU0007 Mgr. Kateřina Smutná
SNI0029 Martin Šnicer
TRA0015 Mgr. Zuzana Trawinská
ZAR0050 Bc. Vladimír Žárik, MBA
ZOU0025 Roman Zouhar
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit 0+8

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The aim is to create a grounding of ESP language with respect to communication skills, i.e. reading, writing, speaking and listening with the output level B1-B2 of the Common European Framework of Reference for Languages.

Teaching methods

Individual consultations
Tutorials

Summary

Výuka je zaměřena na zvládnutí lexika, gramatických jevů a frází v daném rozsahu. Studenti získají komplexní jazykové dovednosti, budou schopni používat terminologii vztahující se k tématům, která jsou náplní kurzu tak, aby byli připraveni na řídící profese v mezinárodním pracovním prostředí. Studenti se seznámí s frazeologií běžnou v telefonické komunikaci se zákazníkem a rovněž s obraty, jejímž prostřednictvím mohou sdělovat návrhy a řešení a popisovat problémy při poradách. Osvojí si rovněž základní principy slovotvorby a naučí se strukturovat prezentaci. Nedílnou součástí kurzu je práce s odbornou terminologii a rozvíjení dovedností týkající se práce s vybranými technickými texty v návaznosti na zaměření fakulty.

Compulsory literature:

HARDING, Kate; Alastair LANE. International Express: Intermediate: Student's Book with Pocket Book and DVD-ROM. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press 2014, 167 s. ISBN 978-0-19-459786-9.

Recommended literature:

IBBOTSON, M. Professional English in Use Engineering. Cambridge: Cambridge University Press 2009. ISBN 9780521734882. MURPHY, R. English Grammar in Use 3rd Edition with Answers. Cambridge: Cambridge University Press 2004. ISBN 9780521537629. KOLLMANOVÁ,L. Angličtina pro samouky s klíčem a CD. Leda 2011. ISBN 978-80-7335-260-8.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Credit test

E-learning

Completion of e-learning part for Unit 5 and 6 from International Express Intermediate Student´s Book

Other requirements

Working out of assigned written and oral tasks.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Syllabus: 1. Úvodní seminář 2. L5 Gramatika: have to, must, need to, be allowed to, can 3. L5 Slovní zásoba: předpony, idiomatické výrazy: barvy 4. L5 Pracovní dovednosti: telefonický rozhovor 5. L5 Komunikační záměr: udělování rad a sdělování návrhů 6. L6 Gramatika: minulé časy 7. L6 Slovní zásoba: odvozování podstatných jmen 8. L6 Pracovní dovednosti: prezentace 2 (struktura prezentace) 9. L6 Komunikační záměr: popis a řešení problémů 10. Odborný technický text 1; porozumění textu, diskuze a slovní zásoba 11. Odborný technický text 2; porozumění textu, diskuze a slovní zásoba 12. Odborný technický text 3; porozumění textu, diskuze a slovní zásoba 13. Závěrečný seminář 14. Zápočtový test

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 2021/2022 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Credit Credit 10  5 3
Mandatory attendence participation: - active participation in the first and the last seminar - passing e-learning course successfully (65% each module) and technical texts (75%)

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP: - active participation in the first and the last seminar - passing e-learning course successfully (65% each module) and technical texts (75%)

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (B0613A140014) Computer Science K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2024/2025 (B0714A060012) Applied Electronics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2024/2025 (B0714A060008) Mobile Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2024/2025 (B0714A150001) Control and Information Systems K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2024/2025 (B0713A060005) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2024/2025 (B0713A060004) Design of Electrical Systems and Technologies K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2024/2025 (B0541A170008) Computational and Applied Mathematics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2024/2025 (B0714A060010) Telecommunication Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2024/2025 (B0714A060023) Communication and Information Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (B0713A060005) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (B0713A060004) Design of Electrical Systems and Technologies K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (B0613A140014) Computer Science K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (B0714A150001) Control and Information Systems K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (B0714A060012) Applied Electronics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (B0541A170008) Computational and Applied Mathematics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (B0714A060023) Communication and Information Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (B0714A060008) Mobile Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2023/2024 (B0714A060010) Telecommunication Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B0613A140014) Computer Science K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B0713A060005) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B0714A150001) Control and Information Systems K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B0713A060004) Design of Electrical Systems and Technologies K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B0714A060012) Applied Electronics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B0714A060023) Communication and Information Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B0714A060008) Mobile Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B0714A060010) Telecommunication Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2022/2023 (B0541A170008) Computational and Applied Mathematics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (B0613A140014) Computer Science K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (B0714A150001) Control and Information Systems K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (B0713A060005) Electrical Power Engineering K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (B0713A060004) Design of Electrical Systems and Technologies K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (B0714A060012) Applied Electronics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (B0714A060010) Telecommunication Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (B0714A060008) Mobile Technology K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (B0541A170008) Computational and Applied Mathematics K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (B2648) Designing of Electric Devices K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2021/2022 (B2647) Information and Communication Technology (1103R031) Computational Mathematics K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2021/2022 (B2647) Information and Communication Technology (2601R013) Telecommunication Technology K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2021/2022 (B2647) Information and Communication Technology (2612R059) Mobile Technology K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2021/2022 (B2647) Information and Communication Technology (2612R025) Computer Science and Technology K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2023/2024 Winter
2022/2023 Winter
2021/2022 Winter