712-1308/01 – German Language b/IV for FAST (Nb/IV-FAST)

Gurantor departmentInstitute of LanguagesCredits2
Subject guarantorPhDr. Šárka Sladovníková, Ph.D.Subject version guarantorPhDr. Šárka Sladovníková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2013/2014Year of cancellation
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
FOL49 Mgr. Libor Folvarčný
HAL53 Mgr. Libuše Halfarová, Ph.D.
SLA35 PhDr. Šárka Sladovníková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 0+12

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The key language teaching goal is the level A1 - A2 of the European Language Portfolio (basic user).

Teaching methods

Tutorials

Summary

Výuka probíhá formou konzultací a samostudia a je zaměřena na zvládnutí základů obecného jazyka. Studenti si postupně osvojují gramatické a lexikální struktury a rozvíjejí svou schopnost použít německý jazyk v rámci komunikace. Výuka zahrnuje nácvik základních jazykových dovedností - poslech, porozumění čtenému, psaní a mluvený projev.

Compulsory literature:

DRMOLOVÁ, D./ HOMOLKOVÁ, B./ KETTNEROVÁ, D./ TESAŘOVÁ, L. Německy s úsměvem nově. Plzeň: Fraus, 2003. ISBN 80-7238-229-2.

Recommended literature:

DRMOLOVÁ, D./ TESAŘOVÁ, L. Německy s úsměvem nově – doplňkový sešit, audiokazety, CD. Plzeň: Fraus, 2003. HÄUBLEIN, G./ MÜLLER, M./ RUSCH, P./ SCHERLING, T./ WERTENSCHLAG, L. Memo. Berlin u. München: Langenscheidt, 1995. ISBN 978-3-468-49790-2 P. POVEJŠIL, J. Mluvnice současné němčiny. Praha: Academia, 1987. ISBN 21-046-87. NEKOVÁŘOVÁ A./ FLIEGLER D. Alltagssprache Deutsch. 30 moderních konverzačních témat. Plzeň: Fraus, 2003. ISBN 80-7238-143-1.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Credit test and examination

E-learning

Other requirements

Working out of assigned written and oral tasks.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Drmlová, Homolková, Kettnerová, Tesařová: Německy s úsměvem nově L15 Was machen Sie in Ihrer Freizeit? L16 Eine Stadtrundfahrt durch Prag. Wissen Sie über Prag Bescheid? L17 Auslandspraktikum. Ein Interview. L18 Eine Rundreise durch Tschechien und die Slowakei. Mit dem Reisebüro unterwegs.

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2024/2025 (B0732A260001) Civil Engineering K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2024/2025 (B0732A260002) Civil Engineering K English Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (B0732A260001) Civil Engineering K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2023/2024 (B0732A260002) Civil Engineering K English Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B0732A260001) Civil Engineering K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2022/2023 (B0732A260002) Civil Engineering K English Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B0732A260001) Civil Engineering K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B0732A260002) Civil Engineering K English Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (B3607) Civil Engineering K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2020/2021 (B0732A260001) Civil Engineering K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (B0732A260002) Civil Engineering K English Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2019/2020 (B3607) Civil Engineering K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2019/2020 (B0732A260001) Civil Engineering K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2019/2020 (B0732A260002) Civil Engineering K English Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2018/2019 (B3607) Civil Engineering K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2017/2018 (B3607) Civil Engineering K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2016/2017 (B3607) Civil Engineering K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2015/2016 (B3607) Civil Engineering K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2014/2015 (B3607) Civil Engineering K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan
2013/2014 (B3607) Civil Engineering K Czech Ostrava 2 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction



2022/2023 Summer
2018/2019 Summer