712-2162/03 – English Language b/II for FS (pre-intermediate) (Ab/II-FS)

Gurantor departmentInstitute of Foreign LanguagesCredits2
Subject guarantorMgr. Gabriela ChudašováSubject version guarantorMgr. Gabriela Chudašová
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory type B
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2018/2019Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
ADA0250 Mgr. Jana Adámková, Ph.D.
CHU01 Mgr. Gabriela Chudašová
FOR40 PhDr. Ivona Formánková
JUR21 Mgr. Radka Juříčková, Ph.D.
KAU0005 Ing. Hana Kauerová
PEL12 Mgr. Barbara Kratochvílová
KON0226 Ing. Hana Krupová
LAN20 Mark Landry
MAT0433 Mgr. Gabriela Matyášková
PRE0053 Ing. Radim Pretsch
VYH19 Mgr. Martina Rochlová
ROD0055 Markéta Rodová
SLA35 PhDr. Šárka Sladovníková, Ph.D.
SLA14 Mgr. Karolina Slamová, Ph.D.
SMU0007 Mgr. Kateřina Smutná
SPU0044 Mgr. Kateřina Spurná
SWI0018 Mgr. Eva Swiechová
TRA0015 Mgr. Zuzana Trawinská
VAS0004 Mgr. Ivana Vašková, MBA
WLO74 Mgr. Andrea Wlochová, Ph.D.
ZAR0050 Bc. Vladimír Žárik, MBA
ZOU0025 Roman Zouhar
ZUB0006 Mgr. Pavla Zubková
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Technology 1: The aim is to create a grounding of ESP language with respect to communication skills, i.e. reading, writing, speaking and listening with the output level A2 – B1 of the Common European Framework of Reference for Languages.

Teaching methods

Tutorials

Summary

Výuka je zaměřena na zvládnutí lexika, gramatických jevů a frází v daném rozsahu. Student je schopen vysvětlit fungování mechanismu, vysvětlí rozdíly mezi výrobky, rozumí číselným údajům, umí vyjádřit množství. Zná klíčovou terminologii pro bezpečnostní zařízení a popíše jejich funkci. Umí popsat běžné výrobní procesy a zpracování materiálů, naučí se popsat výrobní proces. Specifikuje různé možnosti dopravy, je schopen pohovořit o stavbě mrakodrapu.

Compulsory literature:

GLENDING, H. Technology 1. Oxford: Oxford University Press 2007. ISBN 978 0 19 4569507. MURPHY, R. Essential Grammar in Use with Answers. Cambridge: Cambridge University Press 2007. ISBN 978 0521 67580 2.

Recommended literature:

IBBOTSON, M. Cambridge English for Engineering. Cambridge: Cambridge University Press 2009. ISBN 9780521715188. IBBOTSON, M. Professional English in Use Engineering. Cambridge: Cambridge University Press 2009.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Credit test E-learning

E-learning

Compulsory e-learning course available at: lms.vsb.cz

Other requirements

The completion of assigned written and oral tasks, active participation during tutorials.80% attendance, min. test result: 65 %.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Technology 1: Units 5 - 8 1. Inventions, Murphy: 10 - 11 2. Mechanism of the clockwork radio, Murphy: 12 3. Time clauses, Murphy: 98 4. Numbers and quantities 5. Customer care – Explaining the difference between products 6. The function of equipment 7. Writing – short report and linking words 8. Manufacturing processes and treatments, alloys, raw materials 9. Present Passive, Murphy: 21 10. The injection moulding machine, Water jet abrasive cutting, Murphy: 23 - 24 11. The car of the future, Murphy: 25 - 26 12. Prediction: will, may, might, Murphy: 27, 28 13. Customer care – Making and acknowledging apologies, Murphy: 103 14. Credit test

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2021/2022 (B0715A270011) Engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B0715A270011) Engineering P Czech Šumperk 2 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B0713A070002) Energetics and Environments P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2021/2022 (B0715A040001) Transport Systems and Equipment P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (B0715A270011) Engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (B0715A270011) Engineering P Czech Šumperk 2 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (B0713A070002) Energetics and Environments P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2020/2021 (B0715A040001) Transport Systems and Equipment P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2019/2020 (B0715A270011) Engineering P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2019/2020 (B0715A270011) Engineering P Czech Šumperk 2 Choice-compulsory type B study plan
2019/2020 (B0713A070002) Energetics and Environments P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan
2019/2020 (B0715A040001) Transport Systems and Equipment P Czech Ostrava 2 Choice-compulsory type B study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner