712-2172/01 – Jazyk anglický c/II pro FS (komb. st.) (Ac/II-FSK)

Garantující katedraInstitut jazykůKredity2
Garant předmětuMgr. Gabriela ChudašováGarant verze předmětuMgr. Gabriela Chudašová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
ADA0250 Mgr. Jana Adámková, Ph.D.
CHU01 Mgr. Gabriela Chudašová
MAT0433 Mgr. Gabriela Matyášková, Ph.D.
PRE0053 Ing. Radim Pretsch
VYH19 Mgr. Martina Rochlová
SLA35 PhDr. Šárka Sladovníková, Ph.D.
SMU0007 Mgr. Kateřina Smutná
TRA0015 Mgr. Zuzana Trawinská
WLO74 Mgr. Andrea Wlochová, Ph.D.
ZUB0006 Mgr. Pavla Zubková
ZAR0050 Bc. Vladimír Žárik, MBA
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je získání řečové dovednosti v anglickém jazyce na úrovni B1-B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Vyučovací metody

Semináře

Anotace

Student rozlišuje počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, vazby I like a I'd like, umí vyjádřit množství, vytvořit 2. a 3. stupeň přídavných jmen. Správně používá přítomný čas průběhový, je schopen vyjádřit děj v budoucnosti a minulosti, ovládá slovní zásobu související s jídlem, nakupováním, oblečením, popisem města a vesnice.

Povinná literatura:

KOLLMANOVÁ,L. Angličtina pro samouky s klíčem a CD. Leda 2011. ISBN 978-80-7335-260-8.

Doporučená literatura:

MCCARTHY, M., O'DELL, F. English Vocabulary in Use Elementary. Cambridge. Cambridge University Press 2010. ISBN 9780521136174. MURPHY, R. Cambridge English Grammar In Use Elementary. Cambridge: Cambridge University Press 2007. ISBN 978-0-521-67543-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočtový test

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování zadaných písemných a ústních úkolů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Lekce 8 - 13 1. Zápor v anglické větě 2. Příslovce 3. Záporný rozkazovací způsob 4. Číslovky 200-900 5. Stupňování přídavných jmen 6. Tvoření a stupňování příslovcí 7. Slovní zásoba: nakupování, jídlo 8. Budoucí čas 9. Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména 10. Vyjádření českého mnoho a málo v angličtině 11. Slovní zásoba: výlet 12. Going to 13. Some, any, no 14. Credit test

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2024/2025 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Uherský Brod 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Šumperk 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Šumperk 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Uherský Brod 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Šumperk 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Uherský Brod 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Uherský Brod 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Šumperk 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Šumperk 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Uherský Brod 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Šumperk 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Uherský Brod 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 zimní
2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní