712-2372/01 – Jazyk německý c/II pro FS (komb. st.) (Nc/II-FSK)

Garantující katedraInstitut jazykůKredity2
Garant předmětuPhDr. Šárka Sladovníková, Ph.D.Garant verze předmětuPhDr. Šárka Sladovníková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FOL49 Mgr. Libor Folvarčný
KUB40 Mgr. Václav Kubečka
VYH19 Mgr. Martina Rochlová
SLA35 PhDr. Šárka Sladovníková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem výuky je zvládnutí jazyka na úrovni B1 až B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Výuka probíhá formou konzultací a samostudia a je zaměřena na zvládnutí základů obecného jazyka. Studenti si postupně osvojují gramatické a lexikální struktury a rozvíjejí svou schopnost použít německý jazyk v rámci komunikace. Výuka zahrnuje nácvik základních jazykových dovedností - poslech, porozumění čtenému, psaní a mluvený projev.

Povinná literatura:

DRMOLOVÁ, D./ HOMOLKOVÁ, B./ KETTNEROVÁ, D./ TESAŘOVÁ, L. Německy s úsměvem nově. Plzeň: Fraus, 2003. ISBN 80-7238-229-2.

Doporučená literatura:

DRMOLOVÁ, D./ TESAŘOVÁ, L. Německy s úsměvem nově – doplňkový sešit, audiokazety, CD. Plzeň: Fraus, 2003. HÄUBLEIN, G./ MÜLLER, M./ RUSCH, P./ SCHERLING, T./ WERTENSCHLAG, L. Memo. Berlin u. München: Langenscheidt, 1995. ISBN 978-3-468-49790-2 P. POVEJŠIL, J. Mluvnice současné němčiny. Praha: Academia, 1987. ISBN 21-046-87.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočtový test

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast ve výuce, plnění zadaných písemných a ústních úkolů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Lektionen 6 - 10 6. Karin und Horst ziehen um, Deklination von Adjektiven,Präpositionen,Präfixe 7. Beim Arzt, Reflexivverben, Futur, Fragen, Fragepronomen 8. Sport treiben oder einkaufen? Steigerung von Adjektiven, Pronomen 9. Ein Telefongespräch, geographische Namen, Verben mit Präpositionen 10. Eine Auslandsreise, Präteritum, Relativsatz

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Uherský Brod 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Šumperk 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Šumperk 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Uherský Brod 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Šumperk 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Uherský Brod 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku