712-2505/02 – Jazyk ruský 1c/II pro EkF (středně pokročilí) (R1c/II-EkF)

Garantující katedraInstitut jazykůKredity2
Garant předmětuMgr. Gabriela MatyáškováGarant verze předmětuMgr. Gabriela Matyášková
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAT0433 Mgr. Gabriela Matyášková
OST01 Ing. Bc. Alla Ostárková
SMU0007 Mgr. Kateřina Smutná
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět navazuje na středoškolskou výuku jazyka ruského. Umožňuje získat slovní zásobu nezbytnou též pro profesní uplatnění jazyka, prohlubuje znalosti mluvnických struktur nezbytných pro ústní a písemnou komunikaci, jakož i jejich aktivní užívání v situacích běžného i profesního života. Nácvik práce s ruským odborně zaměřeným textem a studium jevů typických pro danou sféru užívání. Dosažení úrovně B1-B2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět navazuje na středoškolskou výuku jazyka ruského. Umožňuje získat rozšiřující slovní zásobu, prohlubovat znalosti mluvnických struktur nezbytných pro ústní a písemnou komunikaci, jakož i jejich aktivní užívání v běžných životních situacích na středně pokročilé úrovni. Součástí výuky je nácvik cizojazyčné komunikace pro telefonní styk. - Cílem je dosažení úrovně B1-B2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Povinná literatura:

HORVATOVÁ, M. Ruská konverzace, Ekopress, s.r.o., 2004, 255 stran. 80-86119-82-3. PEŘINOVÁ, N. Doplňkový materiál k tématu Studium na VŠ. BALCAR, M. Ruská gramatika. Praha LEDA, 1999, 125 stran. 80-85927-56-x.

Doporučená literatura:

NEKOLOVÁ, V.; CAMUTALIOVÁ, I.; VASILJEVA-LEŠKOVÁ, A. Ruština nejen pro samouky. Praha LEDA, 2009, 529 stran. 80-7335-112-9. PEŘINOVÁ, N.; FOLVARČNÝ, L. Česko-ruský slovník VŠB-TU Ostrava. Skriptum, 2003, 86 stran. 80-248-0264-3. ŠROUFKOVÁ, M.; VENCOVSKÁ, M.; PLESKÝ, R. Rusko-český slovník, Praha LEDA, 1999, 979 stran. 80-85927-41-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Aktivní účast ve cvičeních. Zápočtový test v závěru semestru.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast ve výuce, plnění zadaných písemných a ústních úkolů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Ruská konverzace. Lekce 6-10 1. Питание. В ресторане. 2. Рестoран, кафе, закусoчная, стoлoвая. 3. Мoё питание. 4. Культура, исскуствo. 5. Изoбразительнoе исскуствo и архитектура. 6. Театр, музыка, кинoтеатр. 7. Спoрт. 8. Летние и зимние виды спoрта. 9. Путешествие. 10. Гoстиница. 11. Кoмнадирoвка. 12. Увлечения. 13. Moи хoбби и самые любимые развлечения. 14. Zápočtový test

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 10  5 3
Rozsah povinné účasti: - aktivní účast ve výuce - plnění zadaných písemných úkolů - povinná 80% docházka

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: - aktivní účast na úvodním a posledním semináři - plnění zadaných písemných úkolů - samostudium příslušných lekcí z učebnice

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0412A050006) Finance P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (B0311A050005) Aplikovaná ekonomie P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0311A050005) Aplikovaná ekonomie P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (B0412A050006) Finance P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0311A050005) Aplikovaná ekonomie P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0412A050006) Finance P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0311A050005) Aplikovaná ekonomie P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0412A050006) Finance P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0311A050005) Aplikovaná ekonomie P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0412A050006) Finance P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0412A050006) Finance P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0311A050005) Aplikovaná ekonomie P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.