712-2572/01 – Jazyk ruský c/II pro FS (komb. st.) (Rc/II-FSK)

Garantující katedraKatedra jazykůKredity2
Garant předmětuIng. Bc. Alla OstárkováGarant verze předmětuIng. Bc. Alla Ostárková
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUB40 Mgr. Václav Kubečka
OST01 Ing. Bc. Alla Ostárková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozšiřování slovní zásoby a prohlubování znalostí struktur mluvnického aparátu nezbytného pro kompetentní komunikaci (zejména ústní) v jazyce ruském na středně pokročilé úrovni. Nácvik poslechu a adekvátních řečových reakcí.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Předmět navazuje na středoškolskou výuku jazyka ruského. Umožňuje získat rozšiřující slovní zásobu, prohlubovat znalosti mluvnických struktur nezbytných pro ústní a písemnou komunikaci, jakož i jejich aktivní užívání v běžných životních situacích na středně pokročilé úrovni. Součástí výuky je nácvik cizojazyčné komunikace pro telefonní styk. Cílem je dosažení úrovně B1-B2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Povinná literatura:

Nekolová, V.; Camutaliová, I.; Vasiljeva-Lešková, A. Ruština nejen pro samouky. Praha LEDA, 2009. 529 stran. 80-7335-112-9.

Doporučená literatura:

Peřinová, N.; Folvarčný, L. Česko-ruský slovník VŠB-TU Ostrava. Skriptum. Ostrava, 2003. 86 stran. 80-248-0264-3. Peřinová, N. Doplňkový materiál k tématu Studium na VŠ.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočtový test v závěru semestru.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast ve výuce, plnění zadaných písemných a ústních úkolů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

"Ruština nejen pro samouky", lekce 11 - 15 Probíraná témata a mluvnické pasáže: 1. Lekce 11. Práce s textem „Сегодня я занят“. Lexikální materiál k tématu. 2. Lekce 11. Vykání u sloves a adjektiv. Skloňování substantiv v mn.čísle. 3. Lekce 11. Konverzace na téma program dne. 4. Lekce 12. Práce s textem „Вы говорите по-русски?“. Časování sloves typu yметь. 5. Lekce 12. Vyjádření českého „musím“, „je třeba“. Zvratná slovesa. 6. Lekce 12. Práce s doplňkovým materiálem katedry jazyků. Konverzace na téma Znalosti cizích jazyků. 7. Lekce 13. Práce s textem „У нас трое детей“. Číslovky II. Spojky. Vybrané předložky. 8. Lekce 13. Skloňování substantiv. Konverzace na téma Rodinné vztahy. 9. Lekce 14. Práce s textem „На даче“. Řízená konverzace. 10. Lekce 15. Práce s textem „Гостиница“. 11. Lekce 15. Časování sloves typu мочь, помочь. Slovesa na -овa/-eвa. 12. Lekce 15. Skloňování adjektiv. Řadové číslovky. Letopočet. Datum. 13. Lekce 15. Řízená konverzace na téma Hotel. Práce s textem v originále (tisk, internet). 14. Zápočtový test.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 10  5
Rozsah povinné účasti: Účast na jedné konzultační hodině nebo na jednom semináři povinná.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Šumperk 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Uherský Brod 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku