712-2572/01 – Jazyk ruský c/II pro FS (komb. st.) (Rc/II-FSK)

Garantující katedraInstitut jazykůKredity2
Garant předmětuMgr. Gabriela MatyáškováGarant verze předmětuMgr. Gabriela Matyášková
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAT0433 Mgr. Gabriela Matyášková
OST01 Ing. Bc. Alla Ostárková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozšiřování slovní zásoby a prohlubování znalostí struktur mluvnického aparátu nezbytného pro kompetentní komunikaci (zejména ústní) v jazyce ruském na středně pokročilé úrovni. Nácvik poslechu a adekvátních řečových reakcí.

Vyučovací metody

Individuální konzultace

Anotace

Předmět navazuje na středoškolskou výuku jazyka ruského. Umožňuje získat rozšiřující slovní zásobu, prohlubovat znalosti mluvnických struktur nezbytných pro ústní a písemnou komunikaci, jakož i jejich aktivní užívání v běžných životních situacích na středně pokročilé úrovni. Součástí výuky je nácvik cizojazyčné komunikace pro telefonní styk. Cílem je dosažení úrovně B1-B2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Povinná literatura:

NEKOLOVÁ, V.; CAMUTALIOVÁ, I.; VASILJEVA-LEŠKOVÁ, A. Ruština nejen pro samouky. Praha LEDA, 2009, 529 stran. 80-7335-112-9. PEŘINOVÁ, N. Doplňkový materiál k tématu Studium na VŠ. BALCAR, M. Ruská gramatika. Praha LEDA, 1999, 125 stran. 80-85927-56-x. MICHLOVÁ, S. Současná ruština, Praha Fortuna, 2003, 142 stran. 80-7168-885-1.

Doporučená literatura:

PEŘINOVÁ, N.; FOLVARČNÝ, L. Česko-ruský slovník VŠB-TU Ostrava. Skriptum, 2003, 86 stran. 80-248-0264-3. ŠROUFKOVÁ, M.; VENCOVSKÁ, M.; PLESKÝ, R. Rusko-český slovník, Praha LEDA, 1999, 979 stran. 80-85927-41-1. CSIRIKOVÁ, M.; VYSLOUŽILOVÁ, E. Ruština v praxi, Praha LEDA, 2002, 271 stran. 80-7335-009-2. HORVATOVÁ, M. Ruská konverzace, Ekopress, s.r.o., 2004, 255 stran. 80-86119-82-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočtový test v závěru semestru.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast ve výuce, plnění zadaných písemných a ústních úkolů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Ruština nejen pro samouky. Lekce 11-15 1. Práce s textem „Сегодня я занят“. Vykání u sloves a adjektiv. 2. Skloňování substantiv v množném čísle. 3. Práce s textem „Вы говорите по-русски?“. Časování sloves typu yметь. 4. Vyjádření českého „musím“, „je třeba“. Zvratná slovesa. 5. Práce s textem „У нас трое детей“. Číslovky II. Spojky. Vybrané předložky. 6. Skloňování substantiv. Práce s textem „На даче“. 7. Práce s textem „Гостиница“. Časování sloves typu мочь, помочь. 8. Slovesa na -овa/-eвa. Skloňování adjektiv. Řadové číslovky. Letopočet. Datum. Zápočtový test.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 10  5 3
Rozsah povinné účasti: - aktivní účast na úvodním a posledním semináři - plnění zadaných písemných úkolů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: - aktivní účast na úvodním a posledním semináři - plnění zadaných písemných úkolů.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Šumperk 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Uherský Brod 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Uherský Brod 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Šumperk 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Šumperk 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Uherský Brod 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Šumperk 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0715A270011) Strojírenství K čeština Uherský Brod 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0713A070002) Energetika a životní prostředí K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0715A040001) Dopravní systémy a technika K čeština Ostrava 2 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.