712-2656/01 – Jazyk ruský c/II pro USP (komb.st.) (Rc/II-USP)

Garantující katedraInstitut jazykůKredity2
Garant předmětuIng. Bc. Alla OstárkováGarant verze předmětuIng. Bc. Alla Ostárková
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyUSP, FS, FEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAT0433 Mgr. Gabriela Matyášková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet 0+6

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Rozšiřování slovní zásoby a prohlubování znalostí struktur mluvnického aparátu nezbytného pro kompetentní komunikaci (zejména ústní) v jazyce ruském na středně pokročilé úrovni. Nácvik poslechu a adekvátních řečových reakcí.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět navazuje na středoškolskou výuku jazyka ruského. Umožňuje získat rozšiřující slovní zásobu, prohlubovat znalosti mluvnických struktur nezbytných pro ústní a písemnou komunikaci, jakož i jejich aktivní užívání v běžných životních situacích na středně pokročilé úrovni. Součástí výuky je nácvik cizojazyčné komunikace pro telefonní styk. Cílem je dosažení úrovně B1-B2 dle Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Povinná literatura:

Nekolová, V.- Camutaliová, I.- Vasiljeva-Lešková, A.: "Ruština nejen pro samouky", vyd. LEDA, Praha 2002, 2007, 2008.

Doporučená literatura:

Kolektiv autorů. World Talk – Naučte se rusky. 1-862216-07-x. (interaktivní výukový CD-ROM pro mírně pokročilé) Peřinová, N. Doplňkový materiál k tématu Studium na VŠ.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočtový test v závěru semestru.

E-learning

Další požadavky na studenta

Plnění zadaných písemných a ústních úkolů.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

"Ruština nejen pro samouky", lekce 11 - 15 Probíraná témata a mluvnické pasáže: 1. Lekce 11. Práce s textem „Сегодня я занят“. Lexikální materiál k tématu. 2. Lekce 11. Vykání u sloves a adjektiv. Skloňování substantiv v mn.čísle. 3. Lekce 11. Konverzace na téma program dne. 4. Lekce 12. Práce s textem „Вы говорите по-русски?“. Časování sloves typu yметь. 5. Lekce 12. Vyjádření českého „musím“, „je třeba“. Zvratná slovesa. 6. Lekce 12. Práce s doplňkovým materiálem katedry jazyků. Konverzace na téma Znalosti cizích jazyků. 7. Lekce 13. Práce s textem „У нас трое детей“. Číslovky II. Spojky. Vybrané předložky. 8. Lekce 13. Skloňování substantiv. Konverzace na téma Rodinné vztahy. 9. Lekce 14. Práce s textem „На даче“. Řízená konverzace. 10. Lekce 15. Práce s textem „Гостиница“. 11. Lekce 15. Časování sloves typu мочь, помочь. Slovesa na -овa/-eвa. 12. Lekce 15. Skloňování adjektiv. Řadové číslovky. Letopočet. Datum. 13. Lekce 15. Řízená konverzace na téma Hotel. Práce s textem v originále (tisk, internet). 14. Zápočtový test.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0714A270002) Mechatronika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (B0714A270002) Mechatronika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B3943) Mechatronika (3906R006) Mechatronické systémy K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B0714A270002) Mechatronika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2018/2019 (B3943) Mechatronika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B3943) Mechatronika K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku