712-3104/01 – Angličtina pro projektové řízení (APŘ)

Garantující katedraInstitut jazykůKredity2
Garant předmětuMgr. Gabriela ChudašováGarant verze předmětuMgr. Gabriela Chudašová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2018/2019Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMT, HGF, FAST, FBI, FEI, FSUrčeno pro typy studiamagisterské, bakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CHU01 Mgr. Gabriela Chudašová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je rozšířit slovní zásobu studentů angličtiny o obraty a termíny z oblasti projektového řízení tak, aby byli následně schopni v praxi uplatnit tyto dovednosti v rámci mezinárodních projektů vedených v angličtině, a byli schopni zahájit, naplánovat, organizovat a řídit složité a inovativní projekty v rámci mezinárodního prostředí.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Student je schopen jasně a efektivně participovat na mezinárodních projektech s angličtinou jako komunikačním jazykem. Na základě ústního či písemného zadání umí komunikovat se zahraničními partnery, a to na všech úrovních firemních struktur. Jeho komunikace je srozumitelná a přesná. Dokáže vytvořit technické zprávy v angličtině, popsat vzniklou situaci, vývojové tendence, grafy apod. a pružně reagovat v souladu s vývojem daného projektu.

Povinná literatura:

Project Management - A Complete Guide - B. Tonnquist Et. Al. Academica 2009. ISBN 9788776757281 8776757285

Doporučená literatura:

A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide). 5th ed. Newtown Square: Project Management Institute, c2013. ISBN 978-1-935589-67-9. Absolute beginner's guide to project management, second edition January 2009.Que Publishing Company, Que Publishing Company, ISBN:978-0-7897-3821-9 Project Management: The Managerial Process. Larson, Erik, Published by McGraw Hill, ISBN 10: 0073403342 Successful Project Management: A Step-by-Step Approach with Practical Examples, MILTON D. ROSENAU, Jr., ISBN 0471293040

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočtový test

E-learning

Další požadavky na studenta

Domácí příprava, aktivní účast ve výuce. Plnění zadaných písemných a ústních úkolů, 80% účast ve výuce, min. úspěšnost testu: 65%. Předmět není určen pro studenty anglických programů. Požadovaná úroveň angličtiny: zkouška na úrovni B2 na VŠB-TUO. Předmět není určen pro studenty anglických programů. Požadovaná úroveň angličtiny: B2, úspěšná zkouška z AJ na VŠB-TUO.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Angličtina pro projektové řízení Slovní zásoba a komunikační dovednosti zaměřené na: 1. Projektové řízení obecně, Nejdůležitější části úspěšného projektu, 2. Definování projektu, Role vedoucího projektu 3. Plánování projektu, Vytvoření projektové struktury 4. Odhad rozsahu práce, Vytvoření harmonogramu 5. Stanovení rozpočtu projektu 6. Kontrolní dny projektu 7. Řízení projektových změn 8. Řízení dodávek projektu 9. Řešení krizových situací a rizik 10. Vedení projektu a řízení komunikace v rámci projektu 11. Klíče ke zlepšení výkonu projektového týmu 12. Zvládání interpersonálních vztahů 13. Ukončení projektu 14. Zápočtový test

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
Rozsah povinné účasti: 80% povinná účast na seminářích.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0688A140014) Průmysl 4.0 P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0688A140014) Průmysl 4.0 P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0612A140004) Informační a komunikační bezpečnost P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0713A060005) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0713A060003) Elektroenergetika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0713A060015) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0714A060012) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0713A060007) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0714A060006) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0716A060001) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0541A170007) Výpočetní a aplikovaná matematika (S01) Aplikovaná matematika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (N0541A170007) Výpočetní a aplikovaná matematika (S02) Výpočetní metody a HPC P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0713A060005) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0713A060003) Elektroenergetika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0612A140004) Informační a komunikační bezpečnost P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0714A060012) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0714A060006) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0688A140014) Průmysl 4.0 P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N2647) Informační a komunikační technologie (1103T031) Výpočetní matematika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0541A170007) Výpočetní a aplikovaná matematika (S02) Výpočetní metody a HPC P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0541A170007) Výpočetní a aplikovaná matematika (S01) Aplikovaná matematika P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0716A060001) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0713A060015) Projektování elektrických systémů a technologií P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B0713A060007) Automobilové elektronické systémy P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku