712-3105/01 – Akademická angličtina (AkA)

Garantující katedraInstitut jazykůKredity2
Garant předmětuMgr. Karolina Slamová, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Karolina Slamová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
SLA14 Mgr. Karolina Slamová, Ph.D.
TRA0015 Mgr. Zuzana Trawinská
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem je získání akademické dovednosti v anglickém jazyce na úrovni B2 společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Student se zdokonalí v akademických dovednostech v oblasti prezentací, práce s odborným textem a odborné diskuse. Učitel si vyhrazuje právo na změnu sylabu v případě potřeby.

Povinná literatura:

HARRISON, Richard a Series editors: Liz and John SOARS. Academic skills: listening, speaking, and study skills. 1st published. Oxford, [England]: Oxford University Press, 2011. ISBN 978-019-4741-583

Doporučená literatura:

PHILPOT, Sarah a Felicity O'DELL. New Headway academic skills: reading, writing, and study skills. 1st publ. Oxford: Oxford University Press, 2007, 64 s. ISBN 978-019-4716-635 MURPHY, R. English Grammar in Use 3rd Edition with Answers. Cambridge: Cambridge University Press 2004. ISBN 9780521537629. MASCULL, B. Business Vocabulary in Use. UK. Cambridge University Press 2002. ISBN 978-0-521-77529-8. MCCARTHY, Michael a Felicity O'DELL. Academic vocabulary in use: 50 units of academic vocabulary reference and practice: self-study and classroom use. Cambridge: Cambridge University Press, c2008, 176 p. ISBN 978-0-521-68939-7 CHAZAL, Edward de a Sam MCCARTER. Oxford EAP: a course in English for academic purposes. 1st publ. Oxford: Oxford University Press, c2012, 152 s. ISBN 978-0-19-400183-0 DUMMETT, Paul, Jon HIRD a Richard STORTON. Oxford EAP: pre-intermadiate/B1 : a course in English for academic purposes. Oxford: Oxford University Press, 2015. ISBN 978-0-19-400207-3

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočtový test

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast ve výuce, plnění zadaných písemných a ústních úkolů, 80% účast ve výuce, min. úspěšnost testu: 65%. Požadovaná úroveň angličtiny: B2 Požadovaná úroveň angličtiny: B2

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Studijní návyky 2. Prezentace – úvod 3. Prezentace – hlavní část 4. Rozlišení faktů a názorů 5. Prezentace číselných údajů 6. Odkaz na předešlé části v textu 7. Prezentace výsledků 8. Prezentace grafů 9. Prezentace – závěr 10. Příprava vizuálních materiálů 11. Kritická analýza dat 12. Prezentace – přednes 13. Prezentace – logická struktura 14. Aktivní poslech - otázky Učitel si vyhrazuje právo na změnu sylabu v případě potřeby.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti: Aktivní účast ve výuce, povinná 80% docházka.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: - aktivní účast na úvodním a posledním semináři - plnění zadaných písemných úkolů - samostudium příslušných lekcí z učebnice

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0732A260029) Stavební inženýrství - BIM inženýring P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní