712-3502/03 – Ekonomické a kulturní reálie Ruska II (EKRR/II)

Garantující katedraInstitut jazykůKredity3
Garant předmětuMgr. Gabriela Matyášková, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Gabriela Matyášková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGF, FEI, USP, FMT, FAST, EKF, FS, FBIUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
OST01 Ing. Bc. Alla Ostárková
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je zaměřen na prohloubení jazykových kompetencí a znalostí reálií, získání přehledu a informací o ruské ekonomice. Předpokládaná výstupní úroveň je B1-B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět je určen pro posluchače všech fakult VŠB-TUO se znalostmi ruštiny na pokročilé a středně pokročilé úrovni. Výuka je zaměřena na práci s aktuální cizojazyčnou literaturou odborného zaměření, na pasivní a aktivní zpracování získaných informací a jejich prezentaci v ruštině. Součástí výuky je předávání informací o současné ekonomické a politické situaci v Rusku, o kulturních tradicích, o sociálních a společenských jevech dnešního Ruska a regionů.

Povinná literatura:

Horvátová, M., Celunová, J. Obchodní jednání a reálíe v ruštině. Praha, 2010. 978-80-245-2100-8. Перевозникова, А.К. Россия – страна и люди, Москва, 2006. 5-88337-094-6. Пухаева, Л.С.; Ольхова, Л.Н. Русский язык в мире экономики. Санкт-Петербург – Москва, 2002. Златоуст – МГИМО МИД PФ. 5-86547-195-3.

Doporučená literatura:

Horvátová, M. Textová cvičebnice ruštiny pro ekonomy I. Praha, 2010. 978-80-245-1667-7. PEŘINOVÁ, N.; FOLVARČNÝ, L. Česko-ruský slovník VŠB-TU Ostrava. Skriptum, 2003, 86 stran. 80-248-0264-3. ŠROUFKOVÁ, M.; VENCOVSKÁ, M.; PLESKÝ, R. Rusko-český slovník, Praha LEDA, 1999, 979 stran. 80-85927-41-1. CSIRIKOVÁ, M.; VYSLOUŽILOVÁ, E. Ruština v praxi, Praha LEDA, 2002, 271 stran. 80-7335-009-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Aktivní účast ve výuce.80% účasti. Prezentace informací k probíraným tématům. Vypracování semestrální práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičení, vypracování zadaných písemných a ústních úkolů. Znalostní požadavky: A2 - B1.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Экономическая ситуация в России и жизненный уровень населения. 2. Практическое занятие: осведомление о мнении партнëра. 3. Важные отрасли экономики. 4. Перспективы развития России. 5. Практическое занятие: просьба. 6. Евросоюз и Россия. 7. Политика России по отношению к Евросоюзу. 8. Практическое занятие: совет, предложение. 9. Рынок и его особенности в России. 10. Практическое занятие: недовольство, неодобрение. 11. Как стать бизнесменом? 12. Практическое занятие: комплимент. Уступка, компромис. 13. Презентация. 14. Зачëт.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti: - aktivní účast ve výuce - plnění zadaných písemných úkolů - povinná 80% docházka

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: - aktivní účast na úvodním a posledním semináři - plnění zadaných písemných úkolů - samostudium příslušných lekcí z učebnice

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (N0719A270010) Robotika (S01) Projektování robotizovaných pracovišť P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0719A270010) Robotika (S03) Servisní robotika P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (N0719A270010) Robotika (S02) Konstrukce robotické techniky P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T062) Management kvality P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N3922) Ekonomika a řízení průmyslových systémů (3902T042) Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiích P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T039) Tepelná technika a keramické materiály P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T038) Moderní metalurgické technologie P angličtina Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.