713-0002/02 – Zimní výcvikový kurz (ZVK)

Garantující katedraKatedra tělesné výchovy a sportuKredity0
Garant předmětuMgr. Jaroslav StolaříkGarant verze předmětuMgr. Pavel Tušil
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník5Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRA60 PaedDr. Zdeněk Brázdil
KVA045 Mgr. Šárka Cenková
C1E40 Mgr. Milena Černá
DUR45 doc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
FRI09 Mgr. Jiří Friedel
JAK30 PaedDr. Zlatava Jakubšová, Ph.D.
KOS14 Mgr. Miloš Kosík, Ph.D.
KYS0013 Mgr. Fabiána Kyselová
MIN024 Mgr. Roman Minárik
PAC76 Mgr. Miroslav Pacut
PAN0017 Mgr. Alan Panec
STO60 Mgr. Jaroslav Stolařík
SVO20 Mgr. Václav Svoboda
SAM042 Ing. Kamil Šamal
TUS75 Mgr. Pavel Tušil
Z1I42 Mgr. Jiří Žídek
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Úspěšné zvládnutí základních lyžařských dovedností – sjezdové a běžecké lyžování. 2. Seznámit studenty s novinkami v lyžařské výzbroji a výstroji. 3. Vysvětlit studentům nutnost mazání a údržby lyží. 4. Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy platícími v zimní přírodě.

Vyučovací metody

Ostatní aktivity

Anotace

Cílem předmětu je rozvoj pohybových dovedností ve sjezdovém lyžování a základy běhu na lyžích.

Povinná literatura:

BOUČEK, Jan. Prknem dolů. Jan Bouček, 2015. 288 s. ISBN 978-80-905516-1-9. PACUT, Miroslav a Pavel TUŠIL. Snowboarding. Ostrava: VŠB-TUO, 2014. 101 s. ISBN 978-80-248-3293-7. SOUMAR, Libor a Emil BOLEK. Běh na lyžích. Grada, 2012. 124 s. ISBN 978-80-247-3996-3. STOLAŘÍK, Jaroslav a Roman MINÁRIK. Sjezdové lyžování. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2014. 66 s. ISBN 978-80-248-3294-4. SMEJKAL, Jan. Základy tréninku a sportovní výživy 1. Praha: Erasport, 2015. 82 s. ISBN 978-80-905-6851-8. Pravidla jednotlivých vybraných sportů

Doporučená literatura:

DURDOVÁ, Irena. Sport jako sociálně ekonomický fenomén. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. 135 s. ISBN 978-80-248-3658-4. JEBAVÝ, Radim, Vladimír HOJKA a Aleš KAPLAN. Kondiční trénink ve sportovních hrách. Praha: Grada Publishing, 2017. 192 s. ISBN 978-80-247-4072-0. MUSIL, Dalibor a Jiří REICHERT. Lyžování - od základů k freestyle. Praha: Grada, 2008. 120 s. ISBN 978-80-247-2135-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Teoretická část: Přednášky: Bezpečnost a ochrana zdraví Výzbroj a výstroj Mazání a údržba lyží Nové trendy v lyžování – carving ,snowboarding Praktická část: 1. Všeobecná lyžařská průprava 2. Speciální lyžařská průprava - jízda přímo, šikmo svahem, sesouvání, odšlapování, bruslení, snožný oblouk ke svahu, jízda v pluhu 3. Základní sjezdový výcvik - oblouk v pluhu, oblouk z pluhu, oblouk z přívratu vyšší lyže, oblouk z přívratu nižší lyže 4. Řezané oblouky - carving 5. Základní oblouky 6. Modifikované oblouky (v boulích, v hlubokém sněhu) 7. Základy běhu na lyžích

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  85
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T013) Městské stavitelství a inženýrství P čeština Ostrava 4 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T006) Geotechnické a podzemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T016) Průmyslové a pozemní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T021) Stavební hmoty a diagnostika staveb P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3607T002) Dopravní stavitelství P čeština Ostrava 5 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2000/2001 (M2111) Hornictví (2111T999) Společné studium HGF P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku