713-0006/03 – Historie tělesné kultury (HTK)

Garantující katedraKatedra tělesné výchovy a sportuKredity3
Garant předmětudoc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUR45 doc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
PAC76 Mgr. Miroslav Pacut
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Seznámit s historickým vývojem tělesné kultury ve světě. 2. Naučit studenty interpretovat filosofická východiska děl nejvýznamnějších osobností dějin tělesné výchovy a sportu. 3. Zařadit do evropského kontextu historický vývoj systému tělesné kultury v našich zemích. 4. Upozornit na nejdůležitější osobnosti českého a světového olympismu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Seznámení se základními mezníky z historie tělesné kultury ve všech historických obdobích. Zabývat se vznikem a průběhem olympijských her, zvláště novodobých. Ukázat na vliv významných pedagogických osobností na rozvoj tělesné kultury.

Povinná literatura:

[1] KÖSSL, Jiří, Jan ŠTUMBAUER a Marek WAIC. Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-608-2. [2] PACUT, Miroslav a Miloš KOSÍK. Dějiny moderního sportu. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2003-4. [3] SINN, Ulrich. Olympia: Cult, Sport, and Ancient Festival. Markus Wiener Publishers, 2000. ISBN 978-1-5587-6240-4.

Doporučená literatura:

1. POLLEY, Martin. Sports History: A Practical Guide. Palgrave Macmillan, 2007. ISBN 978-1-4039-4075-9. 2. SOMMER, Jiří. Malé dějiny sportu. Praha: Fontána 2003. ISBN 80-7336-116-7. 3. ZAMAROVSKÝ, Vojtěch. Vzkříšení Olympie. 2. přepr. vyd. Praha: Erika, 2003. ISBN 80-7190-014.

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

E-learning

Další požadavky na studenta

Podmínkou pro udělení zápočtu studentovi je jeho individuální schopnost orientovat se v základní problematice studijního předmětu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Vymezení základních pojmů (historie, kultura, tělesná kultura), tělesná kultura nejstarších civilizací 2. Tělesná kultura starověké Kréty a antického Řecka 3. Vznik starověkých olympijských her a jejich vývoj v archaické a klasické době 4. Hellénistické a řecko - římské období antických olympijských her 5. Tělesná kultura starověkého Říma a středověku 6. Humanismus, osvícenství a filantropismus v tělesné kultuře 7. Lingův švédský tělovýchovný systém 8. Jahn - Eiselenův německý turnérský systém 9. Anglický systém sportů a her 10. Přirozené tělovýchovné metody, tělesná kultura a sport žen, scouting, YMCA 11. Vznik novodobých olympijských her a jejich vývoj do 2. světové války 12. Olympijské hry po 2. světové válce 13. Tělesná kultura v českých zemích do 2. světové války 14. Tělesná kultura v českých zemích po 2. světové válce

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 85
        test Písemná zkouška 85  85
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramOborSpec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (03) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (02) Sportovní management P čeština Uherské Hradiště 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku