713-0009/01 – Biomechanika (BM)

Garantující katedraInstitut tělesné výchovy a sportuKredity0
Garant předmětuPaedDr. Zlatava Jakubšová, Ph.D.Garant verze předmětuFiktivní Uživatel
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JAK30 PaedDr. Zlatava Jakubšová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Seznámení studentů s vědním oborem biomechanika a jejím začleněním do systému věd. 2. Objasnění fyzikálního základu biomechaniky a vysvětlení základních pojmů z biomechaniky tělesných cvičení a biomechaniky člověka. 3. Popsat zákonitosti při analýze základních rovnovážných poloh a pohybů ve sportu. 4. Seznámit studenty se základními metodami experimentální biomechaniky a aplikovat teoretické poznatky do praxe.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Základní orientace v základech biomechaniky a její aplikace na hybný systém a sportovní pohyb.Studenti se seznámí s mechanickými zákonitostmi ve spojení s hybným systémem cvičence a tělesnými cvičeními. Vytvoří si soubor poznatků pro pochopení postupů v motorickém učení v TV.

Povinná literatura:

1.JANDAČKA, Daniel. Základy biomechaniky sportu a tělesných cvičení.Ostrava : Ostravská unviverzita v Ostravě, 2011. ISBN 978-80-7368-944-5 2.JANURA, Miroslav a Eva JANUROVÁ. Fyzikální základ biomechaniky. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. ISBN 9788024418056. 3.JANURA, Miroslav. Úvod do biomechaniky pohybového systému člověka. Olomouc : Univerzita Palackého, 2003. ISBN 8024406446.

Doporučená literatura:

1.JANURA, Miroslav a Eva JANUROVÁ. 700 + 1 otázka z biomechaniky. Olomouc Univerzita Palackého Olomouc: Skriptum, 2002. ISBN 80-2440390-0. 2.VAVERKA, František. Základy biomechaniky pohybového systému člověka. Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1997. ISBN 8070677279.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Postavení biomechaniky v systému věd. Předmět a úkoly biomechaniky. Systematiky biomechaniky. 2. Základní směry, metody a prostředky výzkumu v biomechanice – kinematická a dynamická struktura pohybu. 3. Pohyb jako základní kategorie biomechaniky. Měření a vyjadřování pohybu. 4. Biosystémy a jejich chápání v biomechanice z hlediska kinematické geometrie. 5. Geometrie hmotnosti lidského těla a jeho části, moment setrvačnosti. 6. Pohyb hmotného bodu, tělesa, soustavy těles z hlediska kinematické geometrie. 7. Časoprostorové charakteristiky pohybu hmotného bodu, tělesa, soustavy těles. 8. Složené pohyby ve sportovní praxi. 9. Dynamika a statika tělesných cvičení. Síla, kritéria dělení, výklad základních pohybových zákonů. 10.Hybný systém, struktura, funkce hybného systému z hlediska biomechaniky – svalová síla, mechanická triáda, momentová rovnice. 11.Vnější síly, jejich charakteristika a význam v tělesných cvičeních. 12.Statické účinky sil. Statická a dynamická rovnováha. 13.Dynamické účinky sil v posuvném pohybu. Impuls síly, hybnost, pohybové zákony. 14.Dynamické účinky sil v rotačním pohybu. Impuls momentu síly, točivost, pohybové zákony.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2000/2001 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.