713-0024/03 – Základy sportovního tréninku (ZST)

Garantující katedraInstitut tělesné výchovy a sportuKredity3
Garant předmětuPhDr. Roman Vala, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Pavel Tušil
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
TUS75 Mgr. Pavel Tušil
Z1I42 Mgr. Jiří Žídek
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Objasnit studentům význam sportovního tréninku k dosahování sportovních výkonů. 2. Seznámit studenty se základními pohybovými schopnostmi člověka (síla, rychlost, vytrvalost, obratnost, pohyblivost). 3. Stanovit etapy sportovního tréninku a principy jeho řízení. 4. Vysvětlit význam a složení základní tréninkové jednotky v tréninkovém procesu sportovce.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Obsahem předmětu je objasnění významu sportovního tréninku k dosahování sportovních výkonů. Osvojení si základních pojmů a definic, prostředků a metod sportovního tréninku, seznámení se se systémem, složkami a etapami sportovního tréninku.

Povinná literatura:

1. DOVALIL, Josef. Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia, 2009. ISBN 978-80-7376-130-1. 2. DOVALIL, Josef a Tomáš PERIČ. Sportovní trénink. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2118-7. 3. DOVALIL, Josef et al. Lexikon sportovního tréninku. Praha: Univerzita Karlova, vydavatelství Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1404-5. 4. LEHNERT, Michal et al. Trénink kondice ve sportu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. ISBN 978-80-244-2614-3. SCOTT, David. Contemporary leadership in sport organizations. Champaign, IL: Human Kinetics, 2014. 247 s. ISBN 978-07-360-9642-3. (100%)

Doporučená literatura:

1. LEHNERT, Michal a Jiří NOVOSAD a Filip NEULS. Základy sportovního tréninku I. Olomouc: Hanex, 2001. ISBN 80-85783-33-9. 2. MĚKOTA, Karel a Jiří NOVOSAD. Motorické schopnosti. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. ISBN 80-244-0981-X. 3. PERIČ, Tomáš. Sportovní příprava dětí. Praha: Grada Publishing, 2004.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemná zkouška Ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Podmínkou pro udělení zápočtu studentovi je jeho individuální schopnost orientovat se v základní problematice studijního předmětu. Student bude schopen determinovat základními principy sportovního tréninku s přihlédnutím na rozdíly sportovní přípravy jednotlivých sportovních disciplín. Dále si osvojí základní pojmy a definice z dané problematiky, které je vhodné dále doplňovat a rozvíjet dalším studiem. Absolvent bude rovněž schopen aplikovat vhodné metody při tréninku pohybových schopností.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Sportovní trénink 2. Sportovní výkon 3. Silové schopnosti 4. Rychlostní schopnosti 5. Vytrvalostní schopnosti 6. Koordinační schopnosti, pohyblivost 7. Zatížení (zatěžování) 8. Technická příprava 9. Taktická příprava 10. Psychologická příprava 11. Etapy sportovního tréninku 12. Chyby ve sportovním tréninku a řízení sportovního tréninku 13. Tréninková jednotka 14. Výběr talentů (specifika tréninku dětí)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  25
        Zkouška Zkouška 60  26
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (02) Sportovní management P čeština Uherské Hradiště 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku