713-0024/04 – Základy sportovního tréninku (ZST)

Garantující katedraInstitut tělesné výchovy a sportuKredity4
Garant předmětuPhDr. Roman Vala, Ph.D.Garant verze předmětuPhDr. Roman Vala, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PAC76 Mgr. Miroslav Pacut
PAN0017 Mgr. Alan Panec
TUS75 Mgr. Pavel Tušil
VAL336 PhDr. Roman Vala, Ph.D.
Z1I42 Mgr. Jiří Žídek
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Objasnit studentům význam sportovního tréninku k dosahování sportovních výkonů. 2. Seznámit studenty se základními pohybovými schopnostmi člověka (síla, rychlost, vytrvalost, obratnost, pohyblivost). 3. Stanovit etapy sportovního tréninku a principy jeho řízení. 4. Vysvětlit význam a složení základní tréninkové jednotky v tréninkovém procesu sportovce.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Obsahem předmětu je objasnění významu sportovního tréninku k dosahování sportovních výkonů. Osvojení si základních pojmů a definic, prostředků a metod sportovního tréninku, seznámení se se systémem, složkami a etapami sportovního tréninku.

Povinná literatura:

1. DOVALIL, Josef. Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia, 2009. ISBN 978-80-7376-130-1. 2. DOVALIL, Josef a Tomáš PERIČ. Sportovní trénink. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2118-7. 3. DOVALIL, Josef et al. Lexikon sportovního tréninku. Praha: Univerzita Karlova, vydavatelství Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1404-5. 4. LEHNERT, Michal et al. Trénink kondice ve sportu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. ISBN 978-80-244-2614-3. SCOTT, David. Contemporary leadership in sport organizations. Champaign, IL: Human Kinetics, 2014. 247 s. ISBN 978-07-360-9642-3. (100%)

Doporučená literatura:

1. LEHNERT, Michal a Jiří NOVOSAD a Filip NEULS. Základy sportovního tréninku I. Olomouc: Hanex, 2001. ISBN 80-85783-33-9. 2. MĚKOTA, Karel a Jiří NOVOSAD. Motorické schopnosti. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. ISBN 80-244-0981-X. 3. PERIČ, Tomáš. Sportovní příprava dětí. Praha: Grada Publishing, 2004.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Písemná zkouška Ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Podmínkou pro udělení zápočtu studentovi je jeho individuální schopnost orientovat se v základní problematice studijního předmětu. Student bude schopen determinovat základními principy sportovního tréninku s přihlédnutím na rozdíly sportovní přípravy jednotlivých sportovních disciplín. Dále si osvojí základní pojmy a definice z dané problematiky, které je vhodné dále doplňovat a rozvíjet dalším studiem. Absolvent bude rovněž schopen aplikovat vhodné metody při tréninku pohybových schopností.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Sportovní trénink 2. Sportovní výkon 3. Silové schopnosti 4. Rychlostní schopnosti 5. Vytrvalostní schopnosti 6. Koordinační schopnosti, pohyblivost 7. Zatížení (zatěžování) 8. Technická příprava 9. Taktická příprava 10. Psychologická příprava 11. Etapy sportovního tréninku 12. Chyby ve sportovním tréninku a řízení sportovního tréninku 13. Tréninková jednotka 14. Výběr talentů (specifika tréninku dětí)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65 (65) 33
                Písemná zkouška Písemná zkouška 65  33
Rozsah povinné účasti: 80% účasti na cvičeních.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (03) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (03) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (03) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (03) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (03) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku