713-0033/01 – Statistické zpracování dat na PC (SZD)

Garantující katedraInstitut tělesné výchovy a sportuKredity2
Garant předmětudoc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUR45 doc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Seznámit studenty se základními aspekty vědeckého výzkumu, s jeho některými metodami a technikami. 2. Využít teoretických znalostí k vlastnímu výzkumnému šetření. 3. Naučit studenty pracovat s daty , umět data sbírat, třídit, zpracovávat a vyhodnocovat za využití současné moderní výpočetní techniky .

Vyučovací metody

Anotace

Cílem výuky předmětu je seznámit posluchače se základními aspekty vědeckého výzkumu, se sběrem dat a jejich zpracováním za použití moderní výpočetní techniky.

Povinná literatura:

BLAHUŚ, P. K systemovému pojetí statistických metod v metodologii empirického výzkumu. 1. vyd. Praha:Karolinum, 1996 PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu. Praha:Karolinum, 1998

Doporučená literatura:

HANDL, J. Úvod do kvalitativního výzkumu. 1. vydání. Praha:Karolinum, 1997

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět statistické zpracování dat na PC vychází ze základního pojetí vědy a výzkumu, zabývá se strategií výzkumu, výzkumnými metodami a technikami s důrazem na nejužívanější z nich a zpracováním výsledků šetření, tj. přenos a interpretace dat pomocí výpočetní techniky. 1. Výzkum, pojetí vědy 2. Typy výzkumu, formulace problémů, cíle výzkumu 3. Strategie výzkumu, výzkumný projekt, předvýzkum 4. Metody a techniky výzkumu 5. Metoda pozorování, posuzovací škály, vyhodnocení 6. Práce s dokumenty, kvantitativní analýza vazba 7. Rozhovor, dotazník, pilotáž, pretest 8. Sběr dat, typy otázek a jejich zpracování, vyhodnocování 9. Zpracování dat, třídění, příprava pro vyhodnocování na PC 10.Program MYSTAT- statistické zpracování dat, grafické vyhodnocení 11.– 14. Vlastní dotazníkové šetření, zpracování dat pomocí MYSTATu, vyhodnocení výsledků šetření, písemné závěrečné shrnutí.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0 3
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 85  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (02) Sportovní management P čeština Uherské Hradiště 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (02) Sportovní management P čeština Uherské Hradiště 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (02) Sportovní management P čeština Uherské Hradiště 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 zimní