713-0037/01 – Právo ve sportu (PS)

Garantující katedraInstitut tělesné výchovy a sportuKredity4
Garant předmětuMgr. Miloš Kosík, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Miloš Kosík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOS14 Mgr. Miloš Kosík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Seznámit studenty s prameny práva a aplikovat je do sportovního prostředí 2. Zařadit a podrobit sportovní odvětví právnímu řádu EU. 3. Definovat národní a mezinárodní organizace v oblasti sportu. 4. Analyzovat sportovce v právním řádu ČR a právním systému EU.

Vyučovací metody

Anotace

Seznámit studenty s obchodním právem a pracovním právem , s jejími specifiky v oblasti sportu a tělocvičné rekreace, s návrhem „Zákona o sportu“, s usnesením vlády ČR o sportu a tělocvičné rekreaci. Seznámit studenty s mezinárodními sportovními normami.

Povinná literatura:

EJNÉS,G.a kol.Olympijské hry od Athén k Athénám.Praha:Olympia 2003. KöSSL,J., Krátký,F., Marek,J.Dějiny tělesné výchovy //.Praha:Olympia 1986. KöSSL,J., Štumbauer,J., Waic,M.Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury.Praha:Olympia 1998. KRÁTKÝ,F. Dějiny tělesné výchovy /.Praha:Olympia 1974. SOMMER,J. Malé dějiny sportu.Praha:Fontána 2003.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

I. Obchodní zákon a jeho aplikace do sportu a tělocvičné rekreace 1.-2. Obecná ustanovení - obchodní finance - jednání podnikatele - obchodní tajemství - podnikání zahraničních osob - majetková účast zahraničních osob v českých právnických osobách - ochrana majetkových zájmů zahraničních osob při podnikání v ČR 3.-4. Obchodní rejstřík, účetnictví podnikatelů, hospodářská soutěž 5.-6. Obchodní společnosti a družstva - obchodní společnost - veřejná obchodní společnost - komanditní společnost - společnost s ručením omezeným (s.r.o.) - akciová společnost - družstva 7.-8. Obchodní závazkové vztahy - jednání o uzavření smlouvy - obchodní veřejná soutěž - smlouva o uzavření budoucí smlouvy - zajištění závazků - smluvní pokuta - ručení – bankovní záruka 9.-10. Obchodní závazkové vztahy - uznání závazku - způsob a místo plnění - odstoupení od smlouvy - prodlení dlužníka - prodlení věřitele - náhrada škody 11.-12. Obchodní závazkové vztahy - smlouva o dílo - smlouva mandátní - smlouva komisionářská - smlouva o zprostředkování - smlouva o obchodním zastoupení 13.-14. Zákoník práce – jeho aplikace do problémů tělesné výchovy a sportu - pracovní smlouva a vznik pracovního poměru - změna pracovního poměru - skončení pracovního poměru 15.-16. Zákoník práce - nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru - volba a jmenování - souběžné pracovní poměry - pracovní doba a doba odpočinku 17.-18. Zákoník práce - práce přesčas - dovolená na zotavenou - mzda, náhrada mzdy a náhradní výdaje 19.-20. Zákoník práce - pracovní podmínky žen a mladistvých - náhrada škody - odpovědnost zaměstnance za škodu - odpovědnost zaměstnavatele za škodu 21.-22. Charta o sportu, kodex sportovní etiky 23.-24. Návrh zákona o sportu 25.-26. Usnesení Vlády ČR o vrcholovém sportu z ledna 1999 27.-28. Usnesení Vlády ČR o sportu pro všechny z ledna 2000

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zkouška Zkouška 65  0 3
        Zápočet Zápočet 35  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.