713-0037/02 – Sports Law (PS)

Gurantor departmentDepartment of Physical Education and SportsCredits3
Subject guarantorMgr. Miloš Kosík, Ph.D.Subject version guarantorMgr. Miloš Kosík, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KOS14 Mgr. Miloš Kosík, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. To acquaint students with the sources of law and to apply them into the sporting environment. 2. To include and adjust the sports branch to EU legal regulations. 3. To define national and international sports organizations. 4. To analyze sportsmen in the legal regulations of the Czech Republic and in the EU legal system.

Teaching methods

Summary

Seznámit studenty s obchodním právem a pracovním právem , s jejími specifiky v oblasti sportu a tělocvičné rekreace, s návrhem „Zákona o sportu“, s usnesením vlády ČR o sportu a tělocvičné rekreaci. Seznámit studenty s mezinárodními sportovními normami.

Compulsory literature:

EJNÉS,G.a kol.Olympijské hry od Athén k Athénám.Praha:Olympia 2003. KöSSL,J., Krátký,F., Marek,J.Dějiny tělesné výchovy //.Praha:Olympia 1986. KöSSL,J., Štumbauer,J., Waic,M.Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury.Praha:Olympia 1998. KRÁTKÝ,F. Dějiny tělesné výchovy /.Praha:Olympia 1974. SOMMER,J. Malé dějiny sportu.Praha:Fontána 2003.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

I. Obchodní zákon a jeho aplikace do sportu a tělocvičné rekreace 1.-2. Obecná ustanovení - obchodní finance - jednání podnikatele - obchodní tajemství - podnikání zahraničních osob - majetková účast zahraničních osob v českých právnických osobách - ochrana majetkových zájmů zahraničních osob při podnikání v ČR 3.-4. Obchodní rejstřík, účetnictví podnikatelů, hospodářská soutěž 5.-6. Obchodní společnosti a družstva - obchodní společnost - veřejná obchodní společnost - komanditní společnost - společnost s ručením omezeným (s.r.o.) - akciová společnost - družstva 7.-8. Obchodní závazkové vztahy - jednání o uzavření smlouvy - obchodní veřejná soutěž - smlouva o uzavření budoucí smlouvy - zajištění závazků - smluvní pokuta - ručení – bankovní záruka 9.-10. Obchodní závazkové vztahy - uznání závazku - způsob a místo plnění - odstoupení od smlouvy - prodlení dlužníka - prodlení věřitele - náhrada škody 11.-12. Obchodní závazkové vztahy - smlouva o dílo - smlouva mandátní - smlouva komisionářská - smlouva o zprostředkování - smlouva o obchodním zastoupení 13.-14. Zákoník práce – jeho aplikace do problémů tělesné výchovy a sportu - pracovní smlouva a vznik pracovního poměru - změna pracovního poměru - skončení pracovního poměru 15.-16. Zákoník práce - nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru - volba a jmenování - souběžné pracovní poměry - pracovní doba a doba odpočinku 17.-18. Zákoník práce - práce přesčas - dovolená na zotavenou - mzda, náhrada mzdy a náhradní výdaje 19.-20. Zákoník práce - pracovní podmínky žen a mladistvých - náhrada škody - odpovědnost zaměstnance za škodu - odpovědnost zaměstnavatele za škodu 21.-22. Charta o sportu, kodex sportovní etiky 23.-24. Návrh zákona o sportu 25.-26. Usnesení Vlády ČR o vrcholovém sportu z ledna 1999 27.-28. Usnesení Vlády ČR o sportu pro všechny z ledna 2000

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51
        Exercises evaluation Credit 35 (35) 0
                Other task type Other task type 35  0
        Examination Examination 65 (65) 0
                Written examination Written examination 45  0
                Oral Oral examination 20  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (01) Sports Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (02) Sports Management P Czech Uherské Hradiště 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (01) Sports Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2006/2007 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (01) Sports Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (01) Sports Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (01) Sports Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (01) Sports Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (01) Sports Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner