713-0038/01 – Bachelor Seminar A (BSA)

Gurantor departmentDepartment of Physical Education and SportsCredits2
Subject guarantordoc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.Subject version guarantordoc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BRA60 PaedDr. Zdeněk Brázdil
KVA045 Mgr. Šárka Cenková
C1E40 Mgr. Milena Černá
DUR45 doc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
FRI09 Mgr. Jiří Friedel
JAK30 PaedDr. Zlatava Jakubšová, Ph.D.
KOS14 Mgr. Miloš Kosík, Ph.D.
KYS0013 Mgr. Fabiána Kyselová
MIN024 Mgr. Roman Minárik
NOV85 Doc. PhDr. Ing. Jan Novotný, CSc.
PAC76 Mgr. Miroslav Pacut
PAN0017 Mgr. Alan Panec
SAM042 Ing. Kamil Šamal
SPA50 doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
STO60 Mgr. Jaroslav Stolařík
SVO20 Mgr. Václav Svoboda
TUS75 Mgr. Pavel Tušil
Z1I42 Mgr. Jiří Žídek
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+4

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. Selection of topic, definition of task and fending a tutor 2. Preparation of a plan for the bachelor´s thesis 3. Establish knowledges of the important and recent literature of relevance fo field of study

Teaching methods

Summary

Student zpracovává pod vedením svého vedoucího práce bakalářskou práci na zadané téma. Vzhledem k diferenciaci zaměření témat bakalářských prací a specifičnosti podmínek jednotlivých řešení probíhá seminář formou individuálních konzultací podle potřeb studenta a stádia prací na řešeném projektu.

Compulsory literature:

Povinná literatura je individuální podle řešených témat bakalářských prací. Konkrétní tituly odborné literatury jsou uvedeny v Zadání bakalářské práce.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

zápočet

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation Credit 85 (85) 0
        Other task type Other task type 85  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (01) Sports Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2010/2011 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (02) Sports Management P Czech Uherské Hradiště 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (01) Sports Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2009/2010 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (02) Sports Management P Czech Uherské Hradiště 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (01) Sports Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2008/2009 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (02) Sports Management P Czech Uherské Hradiště 3 Compulsory study plan
2007/2008 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (01) Sports Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (01) Sports Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (01) Sports Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (01) Sports Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (01) Sports Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B6208) Economics and Management (6208R101) Sports Management (01) Sports Management P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner