713-0042/01 – Úvod do kinantropologie (UK)

Garantující katedraKatedra tělesné výchovy a sportuKredity2
Garant předmětuPaedDr. Zlatava Jakubšová, Ph.D.Garant verze předmětuPaedDr. Zlatava Jakubšová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUR45 doc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
JAK30 PaedDr. Zlatava Jakubšová, Ph.D.
KOS14 Mgr. Miloš Kosík, Ph.D.
PAC76 Mgr. Miroslav Pacut
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Definovat základní kinantropologické pojmy. 2. Seznámit studenty se systémem tělesné kultury v ČR. 3. Objasnit vztah jednotlivých složek tělocvičné aktivity. 4. Naučit se orientovat v aktuálních problémech soudobé tělovýchovné vědy.

Vyučovací metody

Anotace

Výuka předmětu je zaměřena na základní problémy tělesné kultury, to znamená na pochopení významu tělocvičného pohybu pro život člověka a pochopení tělesné kultury jako sociokulturního systému, jeho funkcí a vztahů v komplexu společenského systému. Studenti mají získat komplexní pohled na systém tělesné kultury, jeho strukturu, subsystémy a základní interakce mezi nimi. Měli by pochopit podíl tělesné kultury na zkvalitnění života společnosti, tvorbě osobnosti, systému životních hodnot a ideí a na tvorbě a kvalitě sociálních vztahů.

Povinná literatura:

HODAŇ, B. Úvod do teorie tělesné kultury. 2.vyd. Olomouc: UP, 1997. ISBN 80-7067-782. CHOUTKA, M., DOVALIL, J. Sportovní trénink. 2.vyd. Praha: Olympia, 1991.ISBN 80-7033-099-06. JAKUBŠOVÁ, Z. Úvod do kinantropologie - pro studenty sportovního managementu. 1. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2404-8. MĚKOTA, K., CUBEREK, R. Pohybové dovednosti - činnosti - výkony. 1. vyd. Olomouc: FTK UP, 2007. ISBN 97-978-80-244-1728-8. MĚKOTA, K., NOVOSAD, J. Motorické schopnosti. 1. vyd. Olomouc: FTK UP, 2007. ISBN 80-244-0981-X.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Charakteristika základních pojmů 2. Předmět a metody kinantropologie 3. Tělesný pohyb jako základní projev života člověka 4. Rozvojové a regenerativní funkce pohybu ve vztahu individua a společnosti 5. Tělesná kultura jako sociokulturní systém 6. Systémové pojetí tělesné kultury 7. Druhy tělocvičné aktivity 8. Tělesná kultura v životním stylu 9. Tělesná kultura a věda 10.Ekonomicko-legislativní a materiální zabezpečení tělesné kultury 11.Management a marketing v tělesné kultuře 12.Tělesná kultura v některých zemích 13.Boj proti dopingu 14.Senioři a tělesná kultura

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 35  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 45  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (02) Sportovní management P čeština Uherské Hradiště 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (02) Sportovní management P čeština Uherské Hradiště 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (02) Sportovní management P čeština Uherské Hradiště 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (02) Sportovní management P čeština Uherské Hradiště 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku