713-0044/02 – Tělocvičná rekreologie (TR)

Garantující katedraInstitut tělesné výchovy a sportuKredity3
Garant předmětuMgr. Jiří ŽídekGarant verze předmětuMgr. Jiří Žídek
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PAN0017 Mgr. Alan Panec
Z1I42 Mgr. Jiří Žídek
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Seznámit studenty s jedním ze subsystémů tělesné kultury-tělocvičnou rekreací, její historií a institucionálním zabezpečením. 2. Vysvětlit studentům možnosti využití volného času v současnosti; seznámit je se základy pedagogiky volného času a pedagogiky zážitků. 3. Objasnit studentům formy a prostředky tělocvičné rekreace, její materiální a prostorové podmínky. 4. Seznámit studenty se strukturou pohybových schopností, testováním zdatnosti v tělocvičné rekreaci a vytvářením kondičních rekreačních programů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje studenty s jedním ze subsystémů tělesné kultury – tělocvičnou rekreací. Vychází ze znalostí pedagogiky volného času a určuje formy a prostředky tělovýchovných aktivit. Zabývá se historií tělocvičné rekreace, vytvářením kondičních rekreačních programů, testováním zdatnosti, institucionálním zabezpečením.

Povinná literatura:

DURDOVÁ, Irena. Sport jako sociálně ekonomický fenomén. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3658-4. FOJTÍK Igor.Vybrané kapitoly z rekreologie.Ostrava:Pedagogická fakulta v Ostravě,2011. ISBN 978-80-7368-990-2. HODAŇ, Bohuslav a Tomáš DOHNAL.Rekreologie.Olomouc:UP,2007.ISBN 978-80-244-1826-1. 3.SLEPIČKOVÁ, Irena. Sport a volný čas. Praha:Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0044-7.

Doporučená literatura:

HRČKA, Josef a Božena DRDÁCKÁ. Rekreačná telesná výchova a šport.1.vyd. Bratislava: SPN,1992,165 s. CHOUTKA, Miroslav a Josef DOVALIL. Sportovní trénink.2.rozšíř. vyd. Praha: Olympia, 1991, 333 s. ISBN 80-7033-099-6. TEPLÝ, Zdeněk. Zdraví, zdatnost a pohybový režim. 1.vyd.Praha: ČASPV, 1995, 40 s. ISBN 80-85910-02-0. VÁŽANSKÝ, Mojmír. Základy pedagogiky volného času. Brno: Print-Typia, 2001. ISBN 80-86384-00-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Seminární práce. Písemný test.

E-learning

Další požadavky na studenta

Podmínkou pro udělení zápočtu studentovi je jeho individuální schopnost orientovat se v základní problematice studijního předmětu. Student prokáže znalost v oblasti volnočasových pohybových aktivit, orientuje se ve významu rekreačního sportu při tvorbě zdravého životního stylu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Tělocvičná rekreace jako subsystém tělesné kultury 2. Historie tělocvičné rekreace 3. Volný čas a jeho využití v současných podmínkách života 4. Teoretické základy výchovy ve volném čase 5. Sociologie a volný čas 6. Psychologie a volný čas 7. Pedagogika zážitků 8. Formy tělocvičné rekreace 9. Prostředky tělocvičné rekreace podle Hrčky 10.Prostředky tělocvičné rekreace podle Jungera 11.Pohybové schopnosti, vytrvalost , síla a jejich struktura 12.Testování zdatnosti v tělocvičné rekreaci 13.Vytváření kondičních rekreačních programů 14.Institucionální zabezpečení tělocvičné rekreace v ČR i v jiných zemích

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  20
        Zkouška Zkouška 55  31
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (03) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (02) Sportovní management P čeština Uherské Hradiště 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku