713-0046/02 – Speciální letní kurz (SPESLK)

Garantující katedraInstitut tělesné výchovy a sportuKredity2
Garant předmětuMgr. Jaroslav StolaříkGarant verze předmětuMgr. Jaroslav Stolařík
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUR45 doc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
STO60 Mgr. Jaroslav Stolařík
TUS75 Mgr. Pavel Tušil
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+7

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Rozšiřovat základní pohybové dovednosti studentů oborů FBI. 2. Přispívat k zvyšování fyzické zdatností studentů pomocí pestré nabídky pohybových aktivit. 3. Rozvíjet u studentů pocit sounáležitosti z týmové spolupráce prostřednictvím her. 4. Seznámit studenty s bezpečnostními předpisy pobytu v přírodě a se zákonitostmi orientace a chování v letní přírodě. 5. Vysvětlit studentům základy první pomoci, praktické zvládnutí poskytování první pomoci.

Vyučovací metody

Přednášky
Ostatní aktivity

Anotace

Pobyt v přírodě s důrazem na zvyšování fyzické zdatnosti, orientace v letní přírodě, pohyb v terénu, vodácká turistika, lanové techniky, sebeobrana, traumatologie a první pomoc, hry na rozvoj kolektivní spolupráce a na řešení krizových situací.

Povinná literatura:

DURDOVÁ, Irena. Sport jako sociálně ekonomický fenomén. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3658-4. MIKOŠKA Jaroslav. Outdoorové sporty. Computer Press. 2006, ISBN 80-251-0896-1. HANUŠ Radek a Jan HRKAL. Zlatý fond her. Praha Portál. 2007. ISBN 978-80-7367-198-3. Neuman, Jan. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. 5.vyd. Praha: Portál 2009. ISBN 9788073675721. PTÁČEK Petr. Bezpečně na tekoucí vodě. Albis International. 2006. ISBN 80-86971-14-7. POKORNÝ at kol. Traumatologie dospělých.2002. JEFFREY, M. GROSS, JOZEF FETTO, ELAINE ROSEN Vyšetření pohybového aparátu. 2005.

Doporučená literatura:

PTÁČEK Petr. Záchrana z válce. V&H Print, 2007. ISBN 978-80-254-0253-5. Lebeda, Petr a Vladimír, Svatoš. Outdoor trénink:pro manažery a firemní týmy. Praha: Grada Publishing 2005. ISBN 8024703181.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Testy z pravidel daného sportu. Testy fyzické zdatnosti.

E-learning

Další požadavky na studenta

Akceptování zásad pobytu v přírodě. Student prokáže znalost pravidel daného sportu, orientuje se ve významu sportu při tvorbě zdravého životního stylu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní dovednosti kempování 2. Pravidla bezpečné plavby 3. Záchranná činnost v činnostech na vodě 4. Vybavení a příslušenství vodních sportů 5. Úvod do měřítka kilometrů a složitost řek 6. Úvod do základních schopností plavby lodí 7. Aplikace základních dovedností v oblasti plavby v praxi 8. Rozdíl mezi závodním a rekreačním pojetím 9. Pravidla pobytu v letní přírodě 10. Teorie a praxe cestovního ruchu 11. Přenocování ve volné přírodě 12. Hry pro rozvoj týmové práce 13. Kontaktní hry (Icebreakers) 14. Teorie a praxe základů orientačního běhu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R001) Bezpečnost práce a procesů P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R003) Havarijní plánování a krizové řízení P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T002) Bezpečnostní inženýrství P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2005/2006 (M3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908T006) Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2004/2005 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R005) Technická bezpečnost osob a majetku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 letní