713-0049/02 – Sportovní trénink (SPOTR)

Garantující katedraInstitut tělesné výchovy a sportuKredity1
Garant předmětuPhDr. Roman Vala, Ph.D.Garant verze předmětuPhDr. Roman Vala, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2023/2024Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMT, FASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VAL336 PhDr. Roman Vala, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Cílem předmětu je seznámit studenta se základní problematikou a tématy z oblasti sportovního tréninku. 2. Studentům budou prezentovány znalosti o metodách, formách i prostředcích sportovního tréninku se snahou je přenést do praktické roviny. 3. Studenti budou seznámení s principy všestranného i speciálního rozvoje, složkami sportovního tréninku i základními metodami rozvoje pohybových schopností a dovedností. 4. Po absolvování předmětu se studenti umí orientovat v problematice sportovního tréninku, tréninkového procesu, sportovní techniky, taktiky i tělesného zatížení a zatěžování včetně zvláštnostmi sportovního tréninku mládeže. 5. Absolventi by měli zvládnout aplikovat v praxi manipulaci s tréninkovým zatížením včetně praktického uplatnění poznatků získaných v předmětu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Hlavní témata (osnova) předmětu: 1. Základní východiska sportovního tréninku. 2. Sportovní výkon. 3. Tréninková jednotka. 4. Silové schopnosti. 5. Rychlostní schopnosti. 6. Vytrvalostní schopnosti. 7. Koordinační schopnosti, pohyblivost. 8. Zatížení, zatěžování. 9. Technická příprava. 10. Taktická příprava. 11. Psychologická příprava. 12. Etapy sportovního tréninku. 13. Chyby ve sportovním tréninku a řízení sportovního tréninku (evidence tréninku). 14. Výběr talentů (specifika tréninku dětí).

Povinná literatura:

HOHENEDER Alexander a Thomas MÜNCH. Core trénink. Praha: Esence, 2018. 64 s. ISBN 978-80-754-9646-1. JEBAVÝ, Radim, Vladimír HOJKA a Aleš KAPLAN. Kondiční trénink ve sportovních hrách. Praha: Grada Publishing, 2017. 192 s. ISBN 978-80-247-4072-0. SCHMIDT, Richard A. a Timothy D. LEE. Motorické učení a výkon. Praha: Mladá fronta, 2021. 336 s. ISBN 978-80-204-4716-6.

Doporučená literatura:

HELLER, Jan. Zátěžová funkční diagnostika ve sportu: východiska, aplikace a interpretace. Praha: Karolinum Press, 2018. 310 s. ISBN: 978-80-246-3359-6. VIČAR, Michal. Sportovní talent - komplexní přístup. Praha: Grada, 2018. 288 s. ISBN 978-80-271-0841-1. ZUMR, Tomáš. Kondiční příprava dětí a mládeže. Praha: Grada, 2019. 160 s. ISBN 978-80-271-2065-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

zápočet - prezentace

E-learning

Další požadavky na studenta

Student bude schopen determinovat základními principy sportovního tréninku s přihlédnutím na rozdíly sportovní přípravy jednotlivých sportovních disciplín.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Základní východiska sportovního tréninku 2.Sportovní výkon 3.Tréninková jednotka 4.Silové schopnosti 5.Rychlostní schopnosti 6.Vytrvalostní schopnosti 7.Koordinační schopnosti, pohyblivost 8.Zatížení, zatěžování 9.Technická příprava 10.Taktická příprava 11.Psychologická příprava 12.Etapy sportovního tréninku 13.Chyby ve sportovním tréninku a řízení sportovního tréninku (evidence tréninku) 14.Výběr talentů (specifika tréninku dětí)

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2023/2024 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti: Seminární práce

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Seminární práce

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270004) Materiálové inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2023/2024 letní