713-0051/01 – Physical Education (TV)

Gurantor departmentInstitute of Physical Education and SportsCredits0
Subject guarantorPaedDr. Aleš HrabSubject version guarantordoc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementOptional
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BRA60 PaedDr. Zdeněk Brázdil
KVA045 Mgr. Šárka Cenková
C1E40 Mgr. Milena Černá
DUR45 doc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
FRI09 Mgr. Jiří Friedel
JAK30 PaedDr. Zlatava Jakubšová, Ph.D.
KOS14 Mgr. Miloš Kosík, Ph.D.
KYS0013 Mgr. Fabiána Kyselová
MIN024 Mgr. Roman Minárik
PAC76 Mgr. Miroslav Pacut
PAN0017 Mgr. Alan Panec
SAM042 Ing. Kamil Šamal
STO60 Mgr. Jaroslav Stolařík
SVO20 Mgr. Václav Svoboda
TUS75 Mgr. Pavel Tušil
UHE079 Mgr. Alexandra Uherková
Z1I42 Mgr. Jiří Žídek
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit 0+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. To contribute to improving the students' physical condition. 2. To develop students' locomotive skills and abilities by offering a range of sports. 3. To acquaint the students with the methodology, techniques, and tactics of the chosen sort of sport.

Teaching methods

Summary

Cílem cvičení je zvyšovat fyzickou zdatnost posluchačů, rozvíjet speciální pohybové dovednosti a schopnosti, seznámit s metodikou, technikou a taktikou zvolené sportovní disciplíny.

Compulsory literature:

Pravidla jednotlivých herních disciplin.

Recommended literature:

Jakákoliv literatura zabývající se taktikou, technikou daného sportu.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 2005/2006 Winter semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation Credit   3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (3902T004) Automatic Control and Engineering Informatics P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (2302T006) Energy Engineering P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (10) Rail Transport P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (20) Road Transport P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (30) Transport Technology P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (2301T003) Transport Equipment and Technology (40) Air Transport P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (30) Earth Moving and Building Machines P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (70) Earth, Mining and Building Machines P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (16) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (35) Transport Equipment and Material Handling P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (40) Design of Machines and Equipment P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (3909T001) Design and Process Engineering (72) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (2303T002) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (2301T013) Robotics P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2009/2010 (N2301) Mechanical Engineering (3901T003) Applied Mechanics P Czech Ostrava 1 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (3902R001) Applied Informatics and Control (70) Applied Informatics and Control P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (3901R003) Applied Mechanics P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2302R003) Transport Machinery and Material Handling P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2301R002) Transport Equipment P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2302R007) Hydraulics and Pneumatics P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (40) Design of Machines and Equipment P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (20) Production Machines and Equipment P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (30) Earth Moving and Building Machines P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (3907R004) Energy Management P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2301R013) Robotics (70) Robotics P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (60) Design of industrial products P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2303R002) Mechanical Engineering Technology (70) Mechanical Engineering Technology P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2301R040) Industrial Engineering P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering (70) Environmental Engineering P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2301R023) Technical Diagnostics, Service and Management (70) Technical Diagnostics, Repairs and Maintenance P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (3708R028) Transport Technology (20) Surface Transport P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2302R010) Design of Machines and Equipment (70) Earth, Mining and Building Machines P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2009/2010 (B2341) Engineering (2341R999) Bachelor Mechanical Engineering P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2008/2009 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2008/2009 (N2301) Mechanical Engineering (2301T888) Volitelné předměty navazujícího studia P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Šumperk 2 Optional study plan
2007/2008 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2007/2008 (N2301) Mechanical Engineering (2301T888) Volitelné předměty navazujícího studia P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Šumperk 2 Optional study plan
2006/2007 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2006/2007 (N2301) Mechanical Engineering (2301T888) Volitelné předměty navazujícího studia P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2006/2007 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Šumperk 2 Optional study plan
2005/2006 (B2341) Engineering (2341R888) Mechanical Engineering /not obligatory subject (70) Volitelné předměty P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2005/2006 (N2301) Mechanical Engineering (2301T888) Volitelné předměty navazujícího studia P Czech Ostrava 2 Optional study plan
2005/2006 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.