713-0052/01 – Sociologie sportu (SOCSP)

Garantující katedraInstitut tělesné výchovy a sportuKredity1
Garant předmětudoc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFAST, FMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUR45 doc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Aplikovat principy obecné sociologie do sociologie TV a sportu. 2. Definovat metody a techniky sociologického výzkumu. 3. Vysvětlit základní principy sociologie TV, sportu a tělocvičné rekreace. 4. Objasnit studentům význam sociálních skupin a socializace vzhledem k sportovním aktivitám. 5. Interpretovat sportovní diváctví, sociologii davu, sociologii volného času na sportovní prostředí. 6. Stanovit hlavní současnou sociální problematiku handicapovaných sportovců.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Transformace základních kapitol obecné sociologie do sociologie tělesné výchovy, sportu a tělocvičné rekreace. Chápání tělesné kultury jako společenského jevu.

Povinná literatura:

JELÍNEK, Marián: Vnitřní svět vítězů. Grada, Praha, 2019, ISBN: 978-80-271-0826-8. KUNZ, Vilém: Společenská odpovědnost ve sportu. Grada, Praha, 2020, ISBN: 978-80-271-1209-8. NOVOTNÁ, Hedvika: Metody výzkumu ve společenských vědách. UK Fakulta humanitních studií, 2020, ISBN: 978-80-757-1025-3. SEKOT Aleš a Irena DURDOVÁ. COVID-19 versus Physical Activity in the Context of University Students .Studia sportiva, MUNI 2021, vol 15, no 2, s.27-37. ISSN 2570-8783 (On-line)

Doporučená literatura:

DURDOVÁ, Irena. Vybrané kapitoly z managementu a marketingu sportu. Ostrava: VŠB-TUO, 2019. 98 s. ISBN 978-80-248-4165-6. KIROVOVÁ. Iva. Organizační chování. 1. díl. 2. aktualiz. vyd. SOET, vol. 19. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2017. ISBN 978-80.248-4032-1. URBAN, L.: Sociologie. Praha: Grada, 2017.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zápočet - seminární práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Podmínkou pro udělení zápočtu studentovi je jeho individuální schopnost orientovat se v základní problematice studijního předmětu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Společenská podmíněnost tělesné kultury (TK), systémy tělesné kultury 2. Člověk, tvor biologický a společenský, začleňování jedince do společnosti, vliv sportu na socializaci jedince 3. Adaptace jedince na sociální prostředí, vliv sportu na identitu jedince 4. Krize identity, sociální status, sociální mobilita, životní dráha jedince 5. Sociální skupiny, vliv sociálních skupin na jedince v průběhu životní dráhy, sociální role, konflikt roli, roll set ve vztahu na sportovní prostředí 6. Sociologie tělesné výchovy – formativní, sociální a zdravotní aspekty TV, vliv učitele TV a sportovního trenéra na utváření osobnosti 7. Sociologie sportu, sociální aspekty vrcholového, výkonnostního a rekreačního sportu, etapy sportovní kariéry jedince z hlediska socializace. 8. Sportovní diváctví, sociologie davu, davové chování ve sportu, včetně jeho negativních aspektů 9. Sociologie tělocvičné rekreace, rekreační sport x sport pro všechny, sociální aspekty rekreačního sportu – pozitiva a negativa ve vztahu k socializaci jedince 10. Sociologie volného času, volný čas v pracovním týdnu jedince, celoroční vymezení volného času ve vztahu k pohybovým aktivitám, alternativní formy trávení volného času 11. Sociologie rodiny, vliv rodiny na trávení volného času, rodina a pohybové aktivity, funkce rodiny a funkční rodina 12. Sociální deviace, výskyt společensky negativní jevů obecně a ve sportovním prostředí, doping, rasismus, korupce, sázkařské aféry, patologické hráčství, alkoholismus apod. 13. Handicapovaní sportovci a jejich začlenění do společnosti, účast na soutěžích, paralympijské hry, mezinárodní soutěže i národní soutěže handicapovaných, sociální aspekty různých typů handicapu 14. Metody a techniky sociologického výzkumu, rozhovor, dotazník, anketa, popis, analýza a komparace, případová studie, terénní výzkum apod.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti: Seminární práce.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Seminární práce.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2025/2026 (B0715A270004) Materiálové inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2024/2025 (B0732A260002) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2023/2024 (B0732A260002) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270004) Materiálové inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0732A260002) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2022/2023 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0732A260002) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270004) Materiálové inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270004) Materiálové inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260002) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270004) Materiálové inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0732A260002) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 zimní
2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní