713-0053/01 – Etika sportu (ETISP)

Garantující katedraInstitut tělesné výchovy a sportuKredity1
Garant předmětudoc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMT, FASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUR45 doc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Prohloubit znalosti studentů z manažerské etiky. 2. Seznámit studenty s Etickým kodexem sportu a Evropskou chartou sportu. 3. Analyzovat negativní faktory, jevy a problémy současného sportovního prostředí. 4. Kategorizovat etické chování sportovního manažera.

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Prohloubit znalosti studentů z manažerské etiky, analyzovat negativní faktory, jevy a problémy současného sportovního prostředí.

Povinná literatura:

DURDOVÁ, Irena. Profese sportovního manažera z hlediska soft skills. In: Košice: Vysokoškolská telesná výchova a šport, pohybová aktivita a zdravý životný štýl – recenzovaný zborník vedeckých prác. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2017, s. 41-45. ISBN 978-80-553-3148-5. DURDOVÁ, Irena. Sport jako sociálně ekonomický fenomén. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. 135 s. ISBN 978-80-248-3658-4. SCOTT, David. Contemporary leadership in sport organizations. Champaign, IL: Human Kinetics, 2014. 247 s. ISBN 978-07-360-9642-3. (100%) Olympijská charta (MOV 7.7.2007) Bílá kniha sportu (Komise evropských společenství, Brusel 11.7.2005) Evropská charta sportu (příručka EU) Kodex sportovní etiky (Rada Evropy) Antidopingová úmluva UNESCO (Paříž 19.10.2005)

Doporučená literatura:

DURDOVÁ,Irena. Sociální, ekonomické a etické aspekty současného sportovního prostředí. 1. vyd. Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB- TU Ostrava,2011. ISBN 978-80-248-2439-0 DURDOVÁ,Irena. Vybrané kapitoly z mezilidské komunikace. 1.vyd.Ostrava: Ekonomická fakulta VŠB- TU Ostrava,2010. 100s.ISBN 978-80-248-2164-1. FORSYTH,Petr. Jak motivovat lidi. Brno: Computer Press 2003. KOLEKTIV AUTORŮ: Manažerská etika- inspirace pro 21. století I., II., III. Praha: Economia 2000, 2001, 2002. Zákon o podpoře sportu (MŠMT, Praha 2001) Směrnice a jejich úpravy, vyhlášky a další literatura sledující danou problematiku.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Seminární práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Podmínkou pro udělení zápočtu studentovi je jeho individuální schopnost orientovat se v základní problematice studijního předmětu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Etika, obecné etické kategorie, klíčové pojmy, úvod do problematiky 2. Manažerská etika, vývoj, základní aspekty a kategorie 3. Etika ve sportu – sportovní kodexy – světové, evropské, národní 4. Negativní společenské jevy a jejich vliv na současné sportovní prostředí 5. Sportovní etika, manažerský přístup k této problematice, přehled možných nástrojů a vizí řešení sportovním manažerem 6. Etický rozhodovací proces ve sportovním prostředí – stanovení cílů, rozdělení kompetencí, návrh řešení 7. Etické chování sportovců, trenérů, funkcionářů, sponzorů, diváků ve sportovním prostředí, etické sportovní kodexy 8. Výchova k etickému jednání, etické jednání z pohledu sportovního manažera, sportovce, trenéra – základní motto sportovat ve smyslu fair-play, etické a neetické chování sportovců – příklady z praxe 9. Etické chování uvnitř sportovního klubu, organizace - problémový manažer, trenér, sportovec, funkcionář 10. Etické chování směrem k vnějšímu prostředí – komunální sféra, sponzoři, představitelé ostatních sportovních klubů - problémový divák, problémový sponzor, problémový rodič sportujícího dítěte 11. Největší současné problémy sportovní etiky, vyčlenění negativních jevů současného sportu – doping, korupce, rasismus ve sportu, šikana, agresivita, un-fair jednání 12. Etické přístupy vzhledem k handicapovaným sportovcům 13. Doping ve sportu, antidopingové výbory, kontrolování sportovců, rasismus a korupce ve sportu, komercionalizace sportu, patologické hráčství, sázkové aféry apod. – příklady z praxe 14. Manažerské a trenérské přístupy – návrhy řešení neetického chování ve sportu, zneužívání podpůrných látek, doping sportovců, negativní jevy sportovního diváctví, porušování zásad ve smyslu fair-play

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet  
Rozsah povinné účasti: Seminární práce.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270004) Materiálové inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B0732A260002) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S01) Ekonomika a management v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S02) Management kvality K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270004) Materiálové inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270006) Moderní produkce a zpracování kovových materiálů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0713A070001) Tepelně energetické inženýrství K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0488A270001) Management kvality a řízení průmyslových systémů (S03) Počítačové řídicí systémy v průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0715A270005) Materiálové technologie a recyklace K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0732A260001) Stavební inženýrství K čeština Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (B0732A260002) Stavební inženýrství K angličtina Ostrava 1 povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku