713-0203/01 – Výběrový sport B (VSB)

Garantující katedraKatedra tělesné výchovy a sportuKredity1
Garant předmětuMgr. Jaroslav StolaříkGarant verze předmětudoc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Cílem předmětu je vybavit studenty znalostmi a dovednostmi tenisu. Teoreticky a prakticky probrat všechny aspekty tenisové hry. 2. V rámci tohoto předmětu jsou posluchači seznámeni se základními pojmy a praktickými cvičeními všech tenisových úderů. 3. Velký důraz je kladen na rozvoj pohybových schopností a dovedností v celé šíři hry. 4. Nedílnou součástí cvičení i teoretické přípravy je taktika, historie a ekonomicko-manažerské aspekty tenisu. 5. Absolventi předmětu by měli zvládnout aplikovat základní herní dovednosti a techniku úderů včetně praktického uplatnění poznatků získaných v předmětu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Cílem předmětu je vybavit studenty znalostmi a dovednostmi tenisu. Teoreticky a prakticky probrat všechny aspekty tenisové hry. V rámci tohoto předmětu jsou posluchači seznámeni se základními pojmy a praktickými cvičeními všech tenisových úderů. Velký důraz je kladen na rozvoj pohybových schopností a dovedností v celé šíři hry. Nedílnou součástí cvičení i teoretické přípravy je taktika, historie a ekonomicko-manažerské aspekty tenisu.

Povinná literatura:

BOLLETTIERI, Nick. Bollettieriho tenisová škola. Praha: Grada, 2017. 336 s. ISBN 978-80-271-0059-0. HOSKINS BURNEY, Tina a Lex CARRINGTON. Tenisové drily. Praha: CPress, 2015. 292 s. ISBN 9788026408147. SMEJKAL, Jan. Základy tréninku a sportovní výživy 1. Praha: Erasport, 2015. 82 s. ISBN 978-80-905-6851-8.

Doporučená literatura:

DURDOVÁ, Irena. Sport jako sociálně ekonomický fenomén. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. 135 s. ISBN 978-80-248-3658-4. GALLWEY, Timothy W. Vnitřní hra tenisu. Mentální stránka vrcholového výkonu. Praha: Management Press, 2017. 184 s. ISBN 9788072612970. JELÍNEK, Marian a Kamila JETMAROVÁ. Sport, výkon a metafyzika. Praha: Mlada fronta, 2014. 240 s. ISBN 978-80-204-3288-9.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Posluchači mají možnost výběru ze sportovních odvětví nabízených Katedrou tělesné výchovy a sportu, např.: badminton, basketbal, bojová umění, florbal, futsal, házená, horolezectví, jóga, jogging, kondiční cvičení s hudbou, kondiční kulturistika, lední hokej, plavání, stolní tenis, tenis, volejbal, relaxace, výrazový tanec. Výuka v jednotlivých sportech probíhá ve smyslu zvyšování fyzické kondice, seznámení s metodikou sportu, taktikou, pravidly a zdokonalováním v praktické činnosti-rozvoj speciálních pohybových schopností a dovedností pro tu kterou sportovní disciplínu. Výběr 1 sportu v zimním a 1 sportu v letním semestru provede vedoucí KTVS podle stávající situace personální a materiální a podle zájmu ze strany posluchačů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (B6202) Hospodářská politika a správa (6210R004) Eurospráva (01) Eurospráva P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku