713-0203/02 – Výběrový sport B (VSB)

Garantující katedraInstitut tělesné výchovy a sportuKredity2
Garant předmětuPhDr. Roman Vala, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Lenka Malantová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAL0253 Mgr. Lenka Malantová
Z1I42 Mgr. Jiří Žídek
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Cílem předmětu je vybavit studenty znalostmi a dovednostmi tenisu. Teoreticky a prakticky probrat všechny aspekty tenisové hry. 2. V rámci tohoto předmětu jsou posluchači seznámeni se základními pojmy a praktickými cvičeními všech tenisových úderů. 3. Velký důraz je kladen na rozvoj pohybových schopností a dovedností v celé šíři hry. 4. Nedílnou součástí cvičení i teoretické přípravy je taktika, historie a ekonomicko-manažerské aspekty tenisu. 5. Absolventi předmětu by měli zvládnout aplikovat základní herní dovednosti a techniku úderů včetně praktického uplatnění poznatků získaných v předmětu.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Hlavní témata (osnova) předmětu: 1. Seznámení s organizací a průběhem výuky, bezpečnost, vstupní diagnostika probandů. 2. Seznámení se základními pravidly hry, teorie (videoukázka) základní techniky forhend, nácvik a osvojení základní techniky (forhend) pomocí nahrávacího stroje. 3. Videorozbor probandů forhend, nácvik základní techniky forhend. 4. Teorie základní techniky (videoukázka) bekhend, nácvik (bekhend) pomocí nahrávacího stroje. 5. Videorozbor probandů bekhend, nácvik bekhend. 6. Teorie (videoukázka) základní technika podání, nácvik podání. 7. Teorie (videoukázka) hra na síti, nácvik volej a smeč. 8. Videorozbor probandů podání, nácvik hra na síti. 9. Uplatnění taktiky a strategie ve dvouhře, nácvik hry. 10. Videorozbor probandů ve dvouhře, nácvik hry. 11. Uplatnění taktiky a strategie ve čtyřhře, nácvik hry. 12. Videorozbor probandů ve čtyřhře, nácvik hry. 13. Písemný test, kondice na dvorci, turnaj ve dvouhře. 14. Prezentace, výstupní diagnostika, turnaj ve čtyřhře.

Povinná literatura:

BOLLETTIERI, Nick. Bollettieriho tenisová škola. Praha: Grada, 2017. 336 s. ISBN 978-80-271-0059-0. HELLER, Jan. Zátěžová funkční diagnostika ve sportu: východiska, aplikace a interpretace. Praha: Karolinum Press, 2018. 310 s. ISBN: 978-80-246-3359-6. SCHMIDT, Richard A. a Timothy D. LEE. Motorické učení a výkon. Praha: Mladá fronta, 2021. 336 s. ISBN 978-80-204-4716-6.

Doporučená literatura:

GALLWEY, Timothy W. Vnitřní hra tenisu. Mentální stránka vrcholového výkonu. Praha: Management Press, 2017. 184 s. ISBN 9788072612970. HOHENEDER Alexander a Thomas MÜNCH. Core trénink. Praha: Esence, 2018. 64 s. ISBN 9788075496461. JEBAVÝ, Radim, Vladimír HOJKA a Aleš KAPLAN. Kondiční trénink ve sportovních hrách. Praha: Grada, 2017. 192 s. ISBN 978-80-247-4072-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Testy z pravidel daného sportu. Testy fyzické zdatnosti.

E-learning

Další požadavky na studenta

Podmínkou pro udělení zápočtu studentovi je jeho individuální schopnost orientovat se v základní problematice studijního předmětu. Student prokáže znalost pravidel daného sportu, orientuje se ve významu sportu při tvorbě zdravého životního stylu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Seznámení s bezpečností a ochranou zdraví při sportovní činnosti. 2. Zásady správného rozcvičení před pohybovou činností. 3. Tréninková metodika vybraného sportu. 4. Seznámení se soutěžními pravidly vybraného sportu. 5. Nácvik správné techniky vybraného sportu. 6. Rozvoj obratnostních schopností s ohledem na potřeby vybraného sportu. 7. Zvládnutí taktiky vybraného sportu. 8. Zvyšování fyzické kondice s ohledem na potřeby vybraného sportu. 9. Spolupráce v rámci sportovního kolektivu. 10. Zásady zdravé výživy. 11. Zásady zdravého životního stylu. 12. Zdravotní význam tělocvičné rekreace. 13. Soutěž ve vybraném sportu. 14. Zásady správného protahování po pohybové činnosti.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet 85  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (03) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (03) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (03) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (03) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (03) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management P čeština Uherské Hradiště 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management P čeština Uherské Hradiště 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (02) Sportovní management P čeština Uherské Hradiště 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management P čeština Uherské Hradiště 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (02) Sportovní management P čeština Uherské Hradiště 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (02) Sportovní management P čeština Uherské Hradiště 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B6208) Ekonomika a management P čeština Uherské Hradiště 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (02) Sportovní management P čeština Uherské Hradiště 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (02) Sportovní management P čeština Uherské Hradiště 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2011/2012 letní
2009/2010 letní