713-0216/02 – Vytváření kondičních programů (VKP)

Garantující katedraKatedra tělesné výchovy a sportuKredity3
Garant předmětuMgr. Alan PanecGarant verze předmětuMgr. Alan Panec
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení2017/2018
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PAN0017 Mgr. Alan Panec
Z1I42 Mgr. Jiří Žídek
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Tělesná zdatnost, tělesná kondice – vysvětlení pojmů 2. Testování tělesné zdatnosti (aerobní, silové) 3. Tělesná zdatnost v závislosti na pohlaví, věku, tělesném zatížení, případně tělesné nečinnosti 4. Psychická a fyzická zdatnost – jejich vzájemný vztah 5. Reakce a adaptace organismu na tělesnou, popřípadě psychickou zátěž 6. Výběr vhodně cílené rekreačně-sportovní činnosti v závislosti na pohlaví, věku a zdatnosti, postupy při nácviku techniky činnosti – její význam 7. Sestavení programu v závislosti na předešlém, na časových možnostech klienta,vybavení 8. Zařízení a osobní vybavení (obuv, oděv), základy evidence tréninkového procesu 9. Vedení tréninkového procesu 10. Sledování zdravotního stavu a trénovanosti cvičenců 11. Základy hygieny výživy, množství a skladba potravy, pitný režim, denní režim, doplňky stravy 12. Vysvětlení pojmu doping, jeho negativní důsledky na zdravotní stav. Nejčastěji zneužívané látky 13. Kondiční programy v rekonvalescenci (nemoc, úraz). Spolupráce s lékařem, případně s rehabilitací 14. Kondiční programy pro diabetiky, hypertoniky, případně jinak oslabené. Zásady tvorby programů, spolupráce s lékařem

Vyučovací metody

Přednášky

Anotace

Předmět se zabývá sestavováním kondičních programů pro sportující i nesportující populaci.

Povinná literatura:

PERIČ, Tomáš. Sportovní příprava dětí. Praha: Grada, 2012. 176 s. ISBN 978-80-247-4218-2. DOVALIL, Josef. Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia, 2009. 336 s. ISBN 978-80-737-6130-1. TLAPÁK,Petr. Tvarování těla pro muže a ženy. Praha: Arsci, 2010. 264 s. ISBN 978-80-7420-001-4.

Doporučená literatura:

FOŘT, Petr. Sport a správná výživa. Praha: Ikar, 2002. 352 s. ISBN 8024901242. PERIČ, Tomáš. Sportovní příprava dětí 2 - zásobník cvičení. Praha: Grada, 2012. 112 s. ISBN 978-80-247-4219-9.

Způsob průběžné kontroly znalostí během semestru

E-learning

Další požadavky na studenta

Podmínkou pro udělení zápočtu studentovi je jeho individuální schopnost orientovat se v základní problematice studijního předmětu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Tělesná zdatnost, tělesná kondice – vysvětlení pojmů podle autorů (Dovalil, Choutka, Cooper, Kolouch) 2. Testování tělesné zdatnosti (aerobní, silové) 3. Steptesty, historie a praktické využití, různé typy zátěžových testů 4. Cooperův test tělesné zdatnosti 5. Silové testy, základní testy pro zjištění svalových dysblancí 6. Tělesná zdatnost v závislosti na pohlaví, věku, tělesném zatížení, případně tělesné nečinnosti 7. Psychická a fyzická zdatnost, jejich vzájemný vztah 8. Reakce a adaptace organismu na tělesnou zátěž, případně psychickou zátěž 9. Výběr vhodně cílené rekreačně-sportovní činnosti v závislosti na pohlaví, věku a zdatnosti, postupy při nácviku techniky činnosti – její význam 10.Sestavení programu v závislosti na předešlém, na časových možnostech klienta, vybavení zařízení a osobního vybavení (obuv, oděv), základy evidence tréninkového procesu, vedení tréninkového procesu 11.Zásady sledování zdravotního stavu a trénovanosti samotných cvičenců 12.Základy hygieny výživy, množství a skladba potravy, denní režim, přijímání potravy, pitný režim. Doporučené doplňky výživy 13.Kondiční programy, případně posilování v rekonvalescenci (nemoc, úraz). Spolupráce s lékařem, případně s rehabilitací 14. Kondiční programy pro diabetiky, hypertoniky, případně jinak oslabené. Zásady tvorby programů, spolupráce s lékařem

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2017/2018 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  85
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramOborSpec.FormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B6208) Ekonomika a management (6208R037) Management (03) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (01) Sportovní management P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B6208) Ekonomika a management (6208R101) Sportovní management (02) Sportovní management P čeština Uherské Hradiště 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku