713-0254/01 – Profesní etika a etika sportu (PEES)

Garantující katedraInstitut tělesné výchovy a sportuKredity3
Garant předmětudoc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUR45 doc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 2+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Prohloubit znalosti studentů z manažerské etiky. 2. Seznámit studenty s Etickým kodexem sportu a Evropskou chartou sportu. 3. Analyzovat negativní faktory, jevy a problémy současného sportovního prostředí. 4. Kategorizovat etické chování sportovního manažera.

Vyučovací metody

Anotace

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů z etiky a podnikové etiky do oblasti etiky sportovního manažera a etiky sportu.

Povinná literatura:

HOGENOVÁ, A. Etika a sport. 1 vyd. UK Praha 1997. ARMSTRONG, M. Personální management. Praha: Grada Publishing 1999. ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing 2002. BLÁHA, J. – DYTRT, Z. Manažerská etika. Praha: Management Press 2003.

Doporučená literatura:

DURDOVÁ, I. Sociálně-ekonomické aspekty sportu. Ostrava: Repronis 2004 FORSYTH,P. Jak motivovat lidi. Brno: Computer Press 2003. KOLEKTIV AUTORŮ: Manažerská etika- inspirace pro 21. století I., II., III. Praha: Economia 2000, 2001, 2002.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět etika ve sportu upozorňuje na základní etické principy a etické kodexy související s vykonávání praxe sportovního manažera. Zabývá se etikou v oblasti sportu a upozorňuje na současné závažné problémy v této oblasti jakými jsou např. doping, korupce, negativní důsledky komerce a další. 1. Etika, etické kategorie a pojmy 2. Manažerská etika 3. Etika ve sportu 4. Negativní faktory a problémy současného sportovního prostředí 5. Manažerské etika, přístup k problematice, přehled nástrojů 6. Etický rozhodovací proces ve sportovním prostředí 7. Etické chování, etické kodexy a sport 8. Výchova k etickému jednání, etické jednání z pohledu sportovního manažera 9. Etické chování uvnitř sportovního klubu, organizace 10.Etické chování směrem k vnějšímu prostředí 11.Největší problémy sportovní etiky, etiketa 12.Etické přístupy vzhledem k handicapovaným sportovcům 13.Manažerská etika při řešení některých aktuálních problémů např. porušování zásad ve smyslu fair-play, rasismu, korupce a dalších negativních jevů ve sportu 14.Doping ve sportu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 0
        Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku