713-0255/01 – Communication Skills of Managers in Sport (KDMS)

Gurantor departmentInstitute of Physical Education and SportsCredits3
Subject guarantordoc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.Subject version guarantordoc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2006/2007Year of cancellation2010/2011
Intended for the facultiesEKFIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
DUR45 doc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 1+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. To acquaint students with basic kinds of interpersonal communication. 2. To specify the basic aspects of communication in a sporting environment. 3. To explain the problems of communication within a sports club and in PR areas. 4. To explain the principles of mass-medial communication. 5. To analyze and interpret the principles of controversial communication.

Teaching methods

Lectures
Tutorials

Summary

Cílem výuky předmětu je seznámit posluchače se základními druhy mezilidské komunikace včetně komunikace skupinové a masmediální komunikace se zaměřením na komunikační prostředí ve sportu.

Compulsory literature:

Armstrong, M. Personální management. Praha: Grada Publishing 1999. ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing 2002. DEVITO, J.A. Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada Publishing 2001. HURST, B. Encyklopedie komunikačních technik.Praha: Grada Publishing 1994. MIKULAŠTÍK, M. Komunikační dovednosti v praxi. Praha: Grada Publishing 2003.

Recommended literature:

WHITMAN, J. Koučování. Praha: Management Press 1995. BRADBURG, A. Jak úspěšně prezentovat a přesvědčit. Brno: Computer Press 2003. LEWIS, D. Tajná řeč těla.Praha: Victoria Publishing 1993.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2008/2009 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2010/2011 (N6208) Economics and Management (6208T101) Sports Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (N6208) Economics and Management (6208T101) Sports Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (N6208) Economics and Management (6208T101) Sports Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (N6208) Economics and Management (6208T101) Sports Management P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction2010/2011 Summer