713-0255/01 – Komunikační dovednosti managera ve sportu (KDMS)

Garantující katedraInstitut tělesné výchovy a sportuKredity3
Garant předmětudoc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUR45 doc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 1+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Seznámit studenty se základními druhy mezilidské komunikace. 2. Specifikovat základní aspekty komunikace ve sportovním prostředí. 3. Objasnit problematiku komunikace uvnitř sportovního klubu a v oblasti PR. 4. Vyjasnit základní principy massmediální komunikace. 5. Analyzovat a interpretovat principy problémové komunikace.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Cílem výuky předmětu je seznámit posluchače se základními druhy mezilidské komunikace včetně komunikace skupinové a masmediální komunikace se zaměřením na komunikační prostředí ve sportu.

Povinná literatura:

Armstrong, M. Personální management. Praha: Grada Publishing 1999. ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing 2002. DEVITO, J.A. Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada Publishing 2001. HURST, B. Encyklopedie komunikačních technik.Praha: Grada Publishing 1994. MIKULAŠTÍK, M. Komunikační dovednosti v praxi. Praha: Grada Publishing 2003.

Doporučená literatura:

WHITMAN, J. Koučování. Praha: Management Press 1995. BRADBURG, A. Jak úspěšně prezentovat a přesvědčit. Brno: Computer Press 2003. LEWIS, D. Tajná řeč těla.Praha: Victoria Publishing 1993.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět komunikační dovednosti manažera vychází ze základních aspektů psychologie a sociologie se zaměřením na verbální a nonverbální komunikaci, skupinovou komunikaci, komunikaci před publikem (prezentace), koučování v managementu, komunikaci s veřejností a masmediální komunikaci. Předmět se snaží transformovat danou problematiku do prostředí sportovních klubů a organizací, upozorňuje na chyby v komunikaci a vliv správné komunikace na řízení a vedení lidí. 1. Vymezení základních pojmů, druhy komunikace, osobnost člověka v komunikaci 2. Sociální vnímání, postoje, formální autorita, empatie, uznání, charizma manažera, poruchy v komunikaci 3. Verbální komunikace, styly 4. Nonverbální komunikace, formy 5. Komunikační prostředí ve sportu 6. Poslouchání a naslouchání, vyjednávání, přesvědčování ovlivňování, konflikty při komunikaci, komunikace ve sportu 7. Motivace a vedení lidí v praxi sportovního manažera, rozhovor, dialog, zpětná vazba 8. Prezentace a komunikování před publikem, organizace projevu ve sportovním prostředí 9. Koučování v managementu sportu, marketingová komunikace 10.Skupinová komunikace, druhy týmů a týmové role 11.Jednání sportovního manažera - přikazování, přesvědčování, kontrola, kritika, koordinování 12.Problémová komunikace-kritika, konflikty,diskriminace, rasismus atd. 13.Komunikace uvnitř sportovního klubu, s veřejností-sponzoři, fanoušci, diváci 14.Masmediální komunikace

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2009/2010 zimní semestr, platnost do: 2009/2010 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zkouška Zkouška 65  33
        Zápočet Zápočet 35  18
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku