713-0262/01 – Diplomová práce (DP)

Garantující katedraInstitut tělesné výchovy a sportuKredity20
Garant předmětudoc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CUL33 doc. Ing. Miroslav Čulík, Ph.D.
DUR45 doc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
HAS70 doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D., MBA
HUM10 Ing. Vlasta Humlová, Ph.D.
KIR30 doc. PhDr. Iva Kirovová, Ph.D.
KOS14 Mgr. Miloš Kosík, Ph.D.
KOT07 prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D.
LEN05 Ing. David Lenert, Ph.D., MBA
MIK90 doc. Ing. Marie Mikušová, Ph.D.
NOV85 Doc. PhDr. Ing. Jan Novotný, CSc.
OST30 Ing. Jana Ostrožná, Ph.D.
PAP30 Ing. Marcela Papalová, Ph.D.
HOD022 Ing. Martina Petrunčíková, Ph.D.
STE35 Ing. Martina Steinová, Ph.D.
SVO40 Ing. Hana Svobodová
S1I44 doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D., MBA
SIW009 Ing. Markéta Zajarošová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Zpracovat teoretickou a praktickou část diplomové práce. 2. Na základě studia odborné literatury uspořádat a citovat teoretické poznatky. 3. Prokázat znalost odborné terminologie, definovat pojmy a charakterizovat vzájemné vztahy. 4. Interpretovat teorie vztahující se ke zvolenému tématu diplomové práce. 5. Analyzovat výchozí stav zadané problematiky ve zvolené organizaci. 6. Shrnout výsledky analýzy a kriticky zhodnotit současný stav. 7. Formulovat problémová místa v organizaci. 8. Doporučit organizaci konkrétní opatření, jejichž implementace by měla vést ke zlepšení výchozího stavu. 9. Predikovat efekty navržených opatření. 10. Formální stránku diplomové práce upravit tak, aby odpovídala stanovenému standardu. 11. Podle termínu v harmonogramu studia akademického roku včas odevzdat diplomovou práci ve 3 vyhotoveních.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Terénní práce

Anotace

Vypracování diplomová práce na základě účasti na odborném diplomovém semináři.

Povinná literatura:

Povinná literatura je individuální podle řešených témat diplomových prací. Konkrétní tituly odborné literatury jsou uvedeny v Zadání diplomové práce.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku