713-0264/01 – Novodobé dějiny sportu (NDS)

Garantující katedraInstitut tělesné výchovy a sportuKredity2
Garant předmětuMgr. Miroslav PacutGarant verze předmětuMgr. Miroslav Pacut
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
PAC76 Mgr. Miroslav Pacut
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Seznámit s historickým vývojem sportu v Evropě se zaměřením na naše země. 2. Pochopit vznik moderního olympijského hnutí s důrazem na dějinnou kontinuitu a na osobu Pierra de Coubertina. 3. Naučit se interpretovat základní tendence olympismu během jeho vývoje 4. Nastínit moderní historii nejrozšířenějších sportů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Předmět seznamuje s historickým vývojem sportu v Evropě se zaměřením na naše země, interpretuje základní tendence olympismu .

Povinná literatura:

[1] EJNÉS, Gérard et al. Olympijské hry 1896-2004: od Athén k Athénám. Praha: Olympia, 2004. ISBN 80-7033-852-0. [2] PACUT, Miroslav a Miloš KOSÍK. Dějiny moderního sportu. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2003-3. [3] SINN, Ulrich. Olympia: Cult, Sport, and Ancient Festival. Markus Wiener Publishers, 2000. ISBN 978-1-5587-6240-4.

Doporučená literatura:

[1] PACUT, Miroslav. Dějiny vybraných individuálních sportů. Ostrava: Repronis, 2010. ISBN 978-80-7329-245-4. [2] PACUT, Miroslav a Miloš KOSÍK. Dějiny sportovních her. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2002-6. [3] POLLEY, Martin. Sports History: A Practical Guide. Palgrave Macmillan, 2007. ISBN 978-1-4039-4075-9. [4] RIPPON, Anton. Hitler´s Olympics: the story of the 1936 Nazi Games. Pen and Sword, 2006. ISBN 978-1-84415-444-9. [5] SOMMER, Jiří. Malé dějiny sportu. Praha: Fontána 2003. ISBN 80-7336-116-7. [6] ZAMAROVSKÝ, Vojtěch. Vzkříšení Olympie. 2. přepr. vyd. Praha: Erika, 2003. ISBN 80-7190-014-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět Novodobé dějiny sportu navazuje na předmět Historie tělesné kultury.Snaží se chronologicky zachytit historii moderního sportu od vzniku tohoto společenského fenoménu po dnešek.Důraz je kladen na vrcholné sportovní akce,především letní i zimní olympijské hry a na nejrozšířenější druhy sportu. 1. Vymezení základních pojmů (historie, sport), vznik moderního sportu, anglický systém sportů a her 2. Český a evropský sport v 19. století 3. Jiří Stanislav Guth-Jarkovský, Josef Rössler-Ořovský a Miroslav Tyrš a jejich přínos k rozvoji sportu v českých zemích 4. Starověké olympijské hry, předcoubertinovské středověké a novověké pokusy o renesanci olympijských her, Pierre de Coubertin 5. Olympijské hry do vypuknutí 1. světové války, Athénské mezihry 6. Olympijské hry v meziválečném období, vznik zimních olympijských her, Perschingova olympiáda, Ženské světové hry 7. Sport v českých zemích v první polovině 20. století 8. Olympijské hry od vypuknutí 2. světové války po rok 1968 9. Sport v Československu od března 1938 do roku 1968 10. Olympijské hry v letech 1968 až 1988, Hry dobré vůle 11. Sport v Československu a v České republice po roce 1968 12. Olympijské hry v letech 1988 až 2010 13. Historie sportovního marketingu se zvláštním zřetelem k olympijským hrám 14. Vznik a vývoj fotbalu, ledního hokeje, tenisu, basketbalu a dalších sportů ve světě i u nás

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet Zápočet 85 (85) 85
        zápočet Jiný typ úlohy 85  85
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku