713-0265/01 – Ekonomika sportu (EKS)

Garantující katedraInstitut tělesné výchovy a sportuKredity3
Garant předmětuMgr. Miloš Kosík, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Miloš Kosík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2007/2008Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyEKFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOS14 Mgr. Miloš Kosík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

1. Možnosti financování v oblasti sportu. 2. Definovat smluvní vztahy u sportovců a jiných subjektů. 3. Poukázat na modely profesionálních sportovních klubů z hlediska managementu a financování. 4. Analyzovat daňové zatížení sportovců a sportovních klubů v součastných podmínkách. Daňové hledisko ve futuru.

Vyučovací metody

Anotace

Cílem výuky je seznámení posluchačů s ekonomikou ve sportu a její možnou realizací do sportovního prostředí.

Povinná literatura:

NOVOTNÝ, J. Ekonomika sportu. Praha: IVS nakladatelství, 2000. HOBZA, V., REKTOŔÍK, J. Základy ekonomie sportu.1. vyd. Praha: Ekopress, 2006. NOVOTNÝ, J. a kol. Ekonomika a řízení neziskových organizací. 1 vyd. Praha: VŠE 2004. TOPINKA, J., Stanjura, J. Občanská sdružení ve sportu. Praha: Olympia 2001. ČÁSLAVOVÁ, E. Management sportu. Praha: East West Publishing Company 2000. SOUKUPOVÁ, J. a kol Mikroekonomie. Management Press 2002. MACH, M. Makroekonomie II. 1. a 2. část, Praha: Melandrium 2002. HAMERNÍKOVÁ, B.: Ekonomika veřejného sektoru. KTF VŠE Praha 1994. KRÁLÍK, M. Právo ve sportu. Praha: C. H. Beck 2001.

Doporučená literatura:

DURDOVÁ, I. Sportovní management. Ostrava: VŠB-TUO Ostrava 2002. DURDOVÁ, I. Sportovní marketing. Ostrava: VŠB-TUO Ostrava 2005. LEDNICKÝ, V. Základy managementu. Ostrava: Akademie J.A. Komenského 2000. JANOUŠEK, M.: Vybrané kapitoly z ekonomiky tělesné kultury. Univerzita Karlova, Praha, 1980. NOVOTNÝ, J. Ekonomika sportu. Praha: VŠE v Praze 2005. PARKS, J. B. Contemporary Sport Management. Human Kinetics Publishers 1998. TOPINKA, J. Občanská sdružení ve sportu. Praha: Olympia, a.s. 2001.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Ekonomika sportu (definice základních pojmů, ekonomická analýza a její rozdělení. Vliv a působení jednotlivých oblastí společenského života na sport. 2.Sport jako veřejný statek. Poptávka a nabídka produktů a služeb ve sportovním prostředí. 3.Světové organizace působící na poli sportu, MOV, NOV, FISU. Olympismus. 4.Možnosti financování v oblasti sportu I. 5.Možnosti financování v oblasti sportu II. Finanční zdroje sportovních klubů. 6.Modely profesionálních sportovních klubů v současných podmínkách. 7.Rozhodčí, delegáti a trenéři. Jejich postavení a začlenění z ekonomického hlediska. 8.Sport a masmédia. Televizní práva a sportovní přenosy. 9.Modely neziskových organizací zabývající se sportovní tématikou. 10.Daňové důsledky při financování sportovních organizací. Sportovní a osvětová činnost. Věcný a hodnotový přístup u klíčování nákladů. Konkrétní příklady. 11.Dobrovolnictví ve sportu. 12.Organizování, plánovaní a řízení sportovní akce. 13.Účetnictví u sportovních klubů a sportovců. 14.Evropská charta sportu, Olympijská charta.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 35  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 65  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N6208) Ekonomika a management (6208T101) Sportovní management P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku