713-0327/01 – Team Building (TEAM)

Garantující katedraInstitut tělesné výchovy a sportuKredity0
Garant předmětudoc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2018/2019
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DUR45 doc. RNDr. Irena Durdová, Ph.D.
KRA791 Ing. Jiřina Kračmarová
Z1I42 Mgr. Jiří Žídek
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Prostřednictvím zážitkové pedagogiky rozvíjet fyzické schopnosti a motorické dovednosti. Seznámit studenty s bezpečnostními předpisy pohybu a pobytu v přírodě a se zákonitostmi přežití v letní přírodě. Připravit studenty na akutní poskytnutí první pomoci.

Vyučovací metody

Přednášky
Ostatní aktivity

Anotace

Pohyb a pobyt v letní přírodě s důrazem na rozvíjení pocitu sounáležitosti z týmové spolupráce prostřednictvím týmových a manažerských her tzv. Outdoor Management Training. Prostřednictvím zážitkové pedagogiky rozvíjet fyzické schopnosti a motorické dovednosti s cílem změny životního stylu s ohledem na aktuální problematiku ve společnosti (nadváha, imobilita, kardiovaskulární syndrom). Seznámit studenty s bezpečnostními předpisy pohybu a pobytu v přírodě a se zákonitostmi přežití v letní přírodě. Připravit studenty na akutní poskytnutí první pomoci. Znalosti Posluchači prokazují znalosti zásad bezpečného pobytu a ochrany zdraví při pohybu v letní přírodě, znalost orientace v letní přírodě a zásad týmové spolupráce. Dovednosti Posluchači dovedou zvládnout pobyt v letní přírodě, dovedou využít možnosti týmové spolupráce při současném zvládnutí základních pohybových dovedností a odpovídající úrovni rozvoje pohybových schopností.

Povinná literatura:

DURDOVÁ, Irena. Sport jako sociálně ekonomický fenomén. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3658-4. HANUŠ, R., HRKAL, J. Zlatý fond her. Praha: Portál, 1998. NEUMANN, J. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Praha: Portál, 1998. NEUMANN, J. aj. Překážkové dráhy, lezecké stěny a výchova požitkem. Praha: Portál, 1999. PROCHÁZKA, V. aj. Horolezectví. Praha: Olympia, 1990.

Doporučená literatura:

PARKS, J.B.: Contemporary Sport Management. Human Kinetics Publishers, 2008. 950 s. Metodické příručky s prvky techniky a taktiky daných her.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Testy z pravidel daného sportu. Testy fyzické zdatnosti.

E-learning

Další požadavky na studenta

Student musí akceptovat zásady chování v přírodě. Student prokáže znalost pravidel daného sportu, orientuje se ve významu sportu při tvorbě zdravého životního stylu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní dovednosti kempování 2. Pravidla bezpečného plavby 3. Záchranná činnost v činnostech s vodou 4. Vybavení a příslušenství vodních sportů 5. Úvod do měřítka kilometrů a složitost řek 6. Úvod do základních schopností plavby lodí 7. Aplikace základních dovedností v oblasti plavby v praxi 8. Rozdíl mezi závodním a rekreačním bílou vodou 9. Pravidla pobytu v letní přírodě 10. Teorie a praxe cestovního ruchu 11. Přenocování ve volné přírodě 12. Hry pro rozvoj týmové práce (Správa her) 13. Kontaktní hry (Icebreakers) 14. Teorie a praxe základů orientačního běhu

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B3607) Stavební inženýrství P čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.