714-0060/02 – Základy matematiky (ZM)

Garantující katedraKatedra matematiky a deskriptivní geometrieKredity1
Garant předmětuMgr. Kateřina Kozlová, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Jakub Stryja, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
CER365 doc. Ing. Martin Čermák, Ph.D.
PAL39 RNDr. Radomír Paláček, Ph.D.
STR78 Mgr. Jakub Stryja, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+2
kombinovaná Zápočet 0+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Opakování středoškolské matematiky, vyrovnání znalostí středoškolské matematiky u studentů z různých typů středních škol.

Vyučovací metody

Cvičení (v učebně)

Anotace

Reálná čísla, úpravy algebraických výrazů, rovnice a nerovnice, funkce, exponenciální a logaritmické rovnice, goniometrické rovnice, analytická geometrie, aritmetické a geometrické posloupnosti.

Povinná literatura:

[1] Boháč, Z.-Burda, P.-Doležalová, J.: Matematika pro přípravný kurz a přijímací zkoušku na VŠB - TU. Skriptum VŠB - TU, Ostrava 2003. ISBN 80-7078-278-1 [2] Dostálová, M., Gardavská, E., Hamříková, R., Janků, V., Tannenbergová, M.: Základy matematiky. Elektronické skriptum www.studopory.vsb.cz.

Doporučená literatura:

[1] Polák, J.: Přehled středoškolské matematiky. SPN, Praha 1991. ISBN 80-7196-267-8 [2] Polák, J.: Středoškolská matematika v úlohách I. Prometheus, Praha 1996. ISBN 80-7196-021-7 [3] Janeček, F.: Sbírka úloh z matematiky pro střední školy Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy. Prometheus, Praha 2011.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

žádné další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Číselné množiny, intervaly, operace s intervaly (sjednocení, průnik), kvantifikátory, absolutní hodnota reálného čísla. Elementární funkce: definice funkce, definiční obor, obor hodnot, vlastnosti funkcí (sudá, lichá, monotónní, ohraničená, prostá, peroidická). Funkce: lineární, kvadratická, mocninná, lineární lomená, exponenciální, logaritmická, goniometrické funkce (defičiční obory, obory hodnot, grafy, vlastnosti) Rovnice: lineární, kvadratické (i v oboru komplexních čísel), jednoduché iracionální rovnice, exponenciální a logaritmické rovnice (pravidla pro počítání s logaritmy a mocninami), goniometrické rovnice (základní vztahy mezi goniometrickými funkcemi, hodnoty v obloukové a stupňové míře) Nerovnice: lineární, nerovnice v součinovém a podílovém tvaru Definiční obory složitějších funkcí Algebraické výrazy – úpravy, základní vztahy Analytická geometrie v rovině I.: bod, vektor, přímka (parametrické rovnice přímky, obecná rovnice přímky, přímky v směrnicovém a úsekovém tvaru), graf přímky, kružnice, typy rovnic, určení středu a poloměru doplněním na čtverec. Analytická geometrie v rovině II. Elipsa, hyperbola (graf lin. lomené fce), parabola (graf kvadratické fce). Určení základních parametrů doplněním na čtverec.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2017/2018 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti: -

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Lázně Bohdaneč 1 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha 1 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Lázně Bohdaneč 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha 1 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Lázně Bohdaneč 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 zimní
2017/2018 zimní