714-0085/02 – Algorithms and Data Structures (ADS)

Gurantor departmentDepartment of Mathematics and Descriptive GeometryCredits5
Subject guarantordoc. RNDr. Zdeněk Boháč, CSc.Subject version guarantordoc. RNDr. Zdeněk Boháč, CSc.
Study levelundergraduate or graduate
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2019/2020
Intended for the facultiesFBIIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BOH10 doc. RNDr. Zdeněk Boháč, CSc.
KOL70 doc. Dr. Mgr. Ivan Kolomazník
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

The main aim of the course is to acquaint with basic principles of computer problem solving, to acquaint with basic abstract data types and to command its implementation and exploitation. To obtain knowledge and skills necessary for designing an algorithm, coding it in a programming language (Delphi) and debugging it.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Tutorials
Other activities

Summary

Concepts of algorithmic problem solving. Programming language Pascal: Constants,variables,identifiers. Simple data types,ordinal types. Expressions. Pascal program structure. Assignment statement,I/O statements, compound statement,conditional statements,loop statements. Arrays,strings, records,files,text files. Procedure and function definition,call parameters by value and reference.

Compulsory literature:

[1] Wirth, N.: Algorithms + Data Structures = Programs. Prentice Hall, New Jersey, 1975. ISBN 0-13-022418-9 [2] Kolomazník, I.: Computer Technics and Algorithms. VŠB – TUO, Ostrava 2005. ISBN 80-248-0799-8

Recommended literature:

[1] Wirth, N., Jensen, K.: PASCAL - User Manual and Report, ISO Pascal Standard. Springer-Verlag 1991. ISBN 0-540-97649-3 [2] Lischner, R.: Delphi in a Nutshel.O’Reilly, 2000. ISBN 1-56592-659-5

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

Podmínky pro udělení zápočtu (kombinované studium) Za zápočet lze získat maximálně 20 bodů, body lze získat dvěma způsoby: - při alespoň 50% účasti na konzultacích; za 50% účast lze získat 10 bodů, při 100% účasti 20 bodů, jinak přiměřený počet bodů podle účasti (lineární interpolací), - při menší než 50% účasti; odevzdání elaborátu s řešením 10 příkladů uvedených na homen.vsb.cz/~boh10/ lze získat 5 bodů. Za zápočet je možno získat celkem 5-20 bodů. Požadavky ke zkoušce: - zkouška se skládá z části písemné (příklady) a části ústní (teoretické), - v části písemná se řeší pět příkladů, maximální počet bodů 60, minimální nutný bodový zisk je 25 bodů, - část ústní (teoretická), zkouší se teorie v odpřednášeném rozsahu, maximální počet bodů 20, minimální nutný bodový zisk je 5 bodů. Společně se zápočtem lze získat celkem 100 bodů. Podmínkou pro účast na zkoušce je zápočet zapsaný ve Výkazu o studiu. Klasifikace: 100-86 výborně, 85-66 velmi dobře, 65-51 dobře, 50-0 nevyhověl. Soubor otázek k teoretické části zkoušky: 1. Metodika řešení úloh na počítači. 2. Algoritmus a jeho vlastnosti, způsoby zápisu algoritmů. 3. Struktura programu v jazyku Pascal. 4. Konstanty a proměnné, identifikátory. 5. Jednoduché datové objekty, jejich typy a možné operace. 6. Ordinální datové typy, typ interval. 7. Standardní funkce pro argumenty jednoduchých typů. 8. Výrazy. 9. Přiřazovací příkaz, příkazy vstupu a výstupu, složený příkaz. 10. Podmíněné příkazy, příkaz CASE, příkaz skoku. 11. Cykly - opakování postupu v programu. 12. Pole a práce s polem. 13. Zhuštěné typy pole, řetězec znaků. 14. Práce s vícerozměrnými poli. 15. Podprogramy - zásady pro sestavování složitějších programů, užití podprogramů. 16. Deklarace a volání procedur. 17. Deklarace a volání funkcí. 18. Vztah mezi formálními a aktuálními parametry programů, volání parametrů hodnotou a odkazem. 19. Bloková struktura programu. 20. Rekurzivní podprogramy, předsunuté deklarace podprogramů. 21. Záznamy. 22. Soubor a jeho vlastnosti, textové soubory. Režimy práce se soubory.

E-learning

Other requirements

No more requirements are put on the student.

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Introduction. Algorithm and its properties, write algorithms using flowcharts. Algorithmization of tasks, computer simulation work. Delphi programming language. Constants, variables, identifiers, operators. Standard data types, ordinal types. Expressions. The structure of the program. Assignment statement, input and output commands. Compound statement, conditional statements. Loop statements. Structured data types. Array type. Strings. Records. Working with files, text files.

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2017/2018 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Ostrava Optional study plan
2017/2018 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Praha Optional study plan
2017/2018 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Lázně Bohdaneč Optional study plan
2016/2017 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Ostrava Optional study plan
2016/2017 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Praha Optional study plan
2016/2017 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Lázně Bohdaneč Optional study plan
2015/2016 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2015/2016 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2015/2016 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2014/2015 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2014/2015 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2014/2015 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2013/2014 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2013/2014 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2013/2014 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2012/2013 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2012/2013 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2012/2013 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Lázně Bohdaneč 1 Compulsory study plan
2012/2013 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Příbram 1 Compulsory study plan
2011/2012 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2011/2012 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2011/2012 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Příbram 1 Compulsory study plan
2010/2011 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2010/2011 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Příbram 1 Compulsory study plan
2010/2011 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2009/2010 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2009/2010 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2009/2010 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Příbram 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R999) Společné studium FBI K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R999) Společné studium FBI K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R999) Společné studium FBI K Czech Most 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2008/2009 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety K Czech Most 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R999) Společné studium FBI K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R999) Společné studium FBI K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2007/2008 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R999) Společné studium FBI K Czech Most 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R999) Společné studium FBI K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R999) Společné studium FBI K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2006/2007 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R999) Společné studium FBI K Czech Most 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R999) Společné studium FBI K Czech Praha 1 Compulsory study plan
2005/2006 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R999) Společné studium FBI K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R999) Společné studium FBI K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R006) Fire Protection Engineering and Industrial Safety K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (B3908) Fire Protection and Industrial Safety (3908R999) Společné studium FBI K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner
Subject block without study plan - FBI - K - cs 2017/2018 Part-time Czech Optional FBI - Faculty of Safety Engineering stu. block
Subject block without study plan - FBI - K - cs 2016/2017 Part-time Czech Optional FBI - Faculty of Safety Engineering stu. block

Assessment of instruction2015/2016 Summer
2014/2015 Summer
2013/2014 Summer
2012/2013 Summer
2010/2011 Summer
2009/2010 Summer