714-0085/02 – Algoritmy a datové struktury (ADS)

Garantující katedraKatedra matematiky a deskriptivní geometrieKredity5
Garant předmětudoc. RNDr. Zdeněk Boháč, CSc.Garant verze předmětudoc. RNDr. Zdeněk Boháč, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BOH10 doc. RNDr. Zdeněk Boháč, CSc.
KOL70 doc. Dr. Mgr. Ivan Kolomazník
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Hlavním cílem je seznámit se základními principy používanými při řešení problémů na počítači, seznámit se základními abstraktními datovými typy a strukturami a naučit se je implementovat a používat. Získat vědomosti a dovednosti nezbytné pro návrh algoritmu, zapsat jej v programovacím jazyce (Delphi) a odladit

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Algoritmus a jeho vlastnosti, algoritmický přístup k řešení úloh. Konstanty, proměnné, identifikátory. Jednoduché datové typy, ordinální typy. Výrazy. Struktura programu v Delphi. Přiřazovací příkaz, příkazy vstupu a výstupu. Složený příkaz, podmíněné příkazy, příkazy cyklu. Strukturované datové typy. Typ pole, pole polí. Řetězce, záznamy. Práce se soubory, textové soubory. Podprogramy. Deklarace a volání podprogramu, formální a aktuální parametry, volání parametrů hodnotou a odkazem. Bloková struktura, lokální a globální proměnné. Rekurzívní podprogramy.

Povinná literatura:

[1] Wirth, N.: Algoritmy a štruktúry údajov. ALFA, Bratislava 1989. ISBN 80-05-00153-3 [2] Krček, B., Kolomazník, I.: Algoritmy a datové struktury. VŠB-TUO, Ostrava 2007. ISBN 978-80-248-1320-2 [3] Boháč, Z., Kolomazník, I.: Algoritmy a datové struktury. Sbírka řešených příkladů. VŠB-TUO, Ostrava 2007. ISBN 978-80-248-1461-2 [4] http://homen.vsb.cz/~kol70/algoritmy/

Doporučená literatura:

[1] Jinoch, J., Müller, K., Vogel, J.: Programování v jazyku Pascal. SNTL, Praha 1988. [2] Hruška, T.: Pascal pro začátečníky. SNTL, Praha 1989. ISBN 80-03-00345-8 [3] Krček, B., Kreml, P.: Algoritmizace a programování v jazyku Pascal. VŠB-TUO, Ostrava 1999. ISBN 80-7078-963-8 [4] Staňková, J.,Staněk, F.: Vytváření a realizace algoritmů. VŠB-TUO, Ostrava 1998. ISBN 80-7078-506-3 [5] Kadlec, V.: Učíme se programovat v Delphi a jazyce Object Pascal. Computer Press, Praha 2001. ISBN 80-7226-245-9 [6] Lischner, R.: Delphi v kostce: pohotová referenční příručka. Computer Press, Praha 2000. ISBN 80-7226-361-7

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky pro udělení zápočtu (kombinované studium) Za zápočet lze získat maximálně 20 bodů, body lze získat dvěma způsoby: - při alespoň 50% účasti na konzultacích; za 50% účast lze získat 10 bodů, při 100% účasti 20 bodů, jinak přiměřený počet bodů podle účasti (lineární interpolací), - při menší než 50% účasti; odevzdání elaborátu s řešením 10 příkladů uvedených na homen.vsb.cz/~boh10/ lze získat 5 bodů. Za zápočet je možno získat celkem 5-20 bodů. Požadavky ke zkoušce: - zkouška se skládá z části písemné (příklady) a části ústní (teoretické), - v části písemná se řeší pět příkladů, maximální počet bodů 60, minimální nutný bodový zisk je 25 bodů, - část ústní (teoretická), zkouší se teorie v odpřednášeném rozsahu, maximální počet bodů 20, minimální nutný bodový zisk je 5 bodů. Společně se zápočtem lze získat celkem 100 bodů. Podmínkou pro účast na zkoušce je zápočet zapsaný ve Výkazu o studiu. Klasifikace: 100-86 výborně, 85-66 velmi dobře, 65-51 dobře, 50-0 nevyhověl. Soubor otázek k teoretické části zkoušky: 1. Metodika řešení úloh na počítači. 2. Algoritmus a jeho vlastnosti, způsoby zápisu algoritmů. 3. Struktura programu v jazyku Pascal. 4. Konstanty a proměnné, identifikátory. 5. Jednoduché datové objekty, jejich typy a možné operace. 6. Ordinální datové typy, typ interval. 7. Standardní funkce pro argumenty jednoduchých typů. 8. Výrazy. 9. Přiřazovací příkaz, příkazy vstupu a výstupu, složený příkaz. 10. Podmíněné příkazy, příkaz CASE, příkaz skoku. 11. Cykly - opakování postupu v programu. 12. Pole a práce s polem. 13. Zhuštěné typy pole, řetězec znaků. 14. Práce s vícerozměrnými poli. 15. Podprogramy - zásady pro sestavování složitějších programů, užití podprogramů. 16. Deklarace a volání procedur. 17. Deklarace a volání funkcí. 18. Vztah mezi formálními a aktuálními parametry programů, volání parametrů hodnotou a odkazem. 19. Bloková struktura programu. 20. Rekurzivní podprogramy, předsunuté deklarace podprogramů. 21. Záznamy. 22. Soubor a jeho vlastnosti, textové soubory. Režimy práce se soubory.

E-learning

Další požadavky na studenta

Na studenta nejsou kladeny žádné další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Úvod. Algoritmus a jeho vlastnosti, zápis algoritmů pomocí vývojových diagramů. Algoritmizace úloh, simulace práce počítače. Programovací jazyk Delphi. Konstanty, proměnné, identifikátory, operátory. Standardní datové typy, ordinální typy. Výrazy. Struktura programu. Přiřazovací příkaz, příkazy vstupu a výstupu. Složený příkaz, podmíněné příkazy. Příkazy cyklu. Strukturované datové typy. Typ pole. Řetězce. Záznamy. Práce se soubory, textové soubory.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2009/2010 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 20 (20) 0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 20  0 3
        Zkouška Zkouška 80 (80) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 60  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 20  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Lázně Bohdaneč volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Lázně Bohdaneč volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Lázně Bohdaneč 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Lázně Bohdaneč 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Lázně Bohdaneč 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Lázně Bohdaneč 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Příbram 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Příbram 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Příbram 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2009/2010 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Příbram 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI K čeština Most 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2008/2009 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost K čeština Most 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI K čeština Most 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2006/2007 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI K čeština Most 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI K čeština Praha 1 povinný stu. plán
2005/2006 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R006) Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (B3908) Požární ochrana a průmyslová bezpečnost (3908R999) Společné studium FBI K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - FBI - K - cs 2017/2018 kombinovaná čeština volitelný odborný FBI - Fakulta bezpečnostního inženýrství stu. blok
Blok předmětů bez studijního plánu - FBI - K - cs 2016/2017 kombinovaná čeština volitelný odborný FBI - Fakulta bezpečnostního inženýrství stu. blok

Hodnocení Výuky2015/2016 letní
2014/2015 letní
2013/2014 letní
2012/2013 letní
2010/2011 letní
2009/2010 letní