714-0241/01 – Deskriptivní geometrie (DG)

Garantující katedraKatedra matematiky a deskriptivní geometrieKredity6
Garant předmětuRNDr. Jiří Poláček, CSc.Garant verze předmětuRNDr. Jiří Poláček, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GUT53 Mgr. Pavla Güttnerová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 24+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět se již nevyučuje.

Vyučovací metody

Anotace

Kuželosečky. Základní vlastnosti promítání. Středová kolineace a osová afinita. Kótované promítání, Mongeovo promítání, pravoúhlá axonometrie. Elementární plochy a tělesa – řezy rovinou, průsečíky s přímkou. Kruhová šroubovice a její průvodní trojhran. Rotační plochy, rotační kvadriky. Přímkové plochy, zejména zborcené – rotační jednodílný hyperboloid, hyperbolický paraboloid, konoidy. Šroubové plochy.

Povinná literatura:

Restl, Č.: Základy deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 2, Kótované promítání. Skriptum VŠB-TU, Ostrava 1998. Doležal, M.: Základy deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 3, Mongeovo promítání. Skriptum VŠB-TU, Ostrava 1998. Poláček, J.: Základy deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 4, Pravoúhlá axonometrie. Skriptum VŠB-TU, Ostrava 1996. Doležal, M. - Poláček, J.: Základy deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 5, Křivky a plochy technické praxe. Skriptum VŠB-TU, Ostrava 1999. Piska, R. - Medek, V.: Deskriptivní geometrie I, II. Praha, SNTL 1967. Drábek, K. - Harant, F. - Setzer, O.: Deskriptivní geometrie I, II. Praha, SNTL 1978. Urban, A.: Deskriptivní geometrie I. Praha, SNTL 1965. Černý, J. - Kočandrlová, M.: Konstruktivní geometrie. Skriptum ČVUT, Praha 1995. Černý, J. - Kočandrlová, M.: Konstruktivní geometrie. Skriptum ČVUT, Praha 1998. Plocková, E.: Cvičení z deskriptivní geometrie. Skriptum VŠB, Ostrava 1993. Plocková, E.: Sbírka řešených příkladů z deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 1, Ohniskové vlastnosti kuželoseček. Skriptum VŠB-TU, Ostrava 1994. Cholevová, I. - Lubojacký, B. - Restl, Č.: Sbírka řešených příkladů z deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 2, Kótované promítání. Skriptum VŠB-TU, Ostrava 1995. Plocková, E. - Řehák, M.: Sbírka řešených příkladů z deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 3, Základy Mongeova promítání. Skriptum VŠB-TU, Ostrava 1994. Stejskalová, J. - Vrbenská, H.: Sbírka řešených příkladů z deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 4, Axonometrická projekce. Skriptum VŠB-TU, Ostrava 1995. Doležal, M. - Poláček, J. - Tůma, M.: Sbírka řešených příkladů z deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 5, Rotační a šroubové plochy. Skriptum VŠB-TU, Ostrava 1995.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

přednáška 1.Základní vlastnosti rovnoběžného promítání. Afinita mezi dvěma rovinami. 2.Osová afinita v rovině. Křivka afinní ke kružnici. Proužková, trojúhelníková, Rytzova konstrukce elipsy. 3.Kótované promítání. 4.Mongeovo promítání. 5.Pravoúhlá axonometrie. 6.Úlohy o tělesech - řezy rovinou, průsečíky s přímkou. 7.Křivky. Šroubovice. Plochy. 8.Rotační plochy, rotační kvadriky. 9.Rotační jednodílný hyperboloid. 10.Přímkové plochy. Rozvinutelné plochy. 11.Zborcené plochy. Hyperolický paraboloid. 12.Konoidy a další plochy stavební praxe. 13.Šroubové plochy. 14.Topografické plochy - základní úlohy. cvičení 1.Opakování stereometrie. 2.Elementární plochy a tělesa. Kuželosečky - ohniskové vlastnosti. 3.Kuželosečky. Osová afinita v rovině. 4.Kótované promítání. 5.Kótované promítání. Mongeova projekce. 6.Mongeova projekce. 7.Pravoúhlá axonometrie. 8.Úlohy o tělesech. 9.Úlohy o tělesech. 10.Šroubovice. Rotační plochy. 11.Rotační jednodílný hyperboloid. 12.Hyperbolický paraboloid. 13.Zborcené plochy. 14.Zápočty.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3608T999) Společné studium FAST K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3608T999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3608T999) Společné studium FAST K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3608T999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3608T999) Společné studium FAST K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3608T999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3608T999) Společné studium FAST K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3608T999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2000/2001 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3608T999) Společné studium FAST K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2000/2001 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3608T999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.