714-0241/01 – Descriptive Geometry (DG)

Gurantor departmentDepartment of Mathematics and Descriptive GeometryCredits6
Subject guarantorRNDr. Jiří Poláček, CSc.Subject version guarantorRNDr. Jiří Poláček, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year1Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
GUT53 Mgr. Pavla Güttnerová
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3
Part-time Credit and Examination 24+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

This course is closed.

Teaching methods

Summary

The conic sections. The basic properties of the projection. Central collineation, perspective affinity. The mapping projection, the Monge’s projection, the orthogonal axonometry. Elementary surfaces and solid – the intersection of solids and surfaces with an straight line and plane. Circular helix and moving trihedral. Surfaces of revolution, quadrics of revolution. The ruled surfaces, the developable and especially the skew ruled surfaces – the one-sheet hyperboloid of revolution, hyperbolic paraboloid, conoids. Spiral surfaces.

Compulsory literature:

Restl, Č.: Základy deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 2, Kótované promítání. Skriptum VŠB-TU, Ostrava 1998. Doležal, M.: Základy deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 3, Mongeovo promítání. Skriptum VŠB-TU, Ostrava 1998. Poláček, J.: Základy deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 4, Pravoúhlá axonometrie. Skriptum VŠB-TU, Ostrava 1996. Doležal, M. - Poláček, J.: Základy deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 5, Křivky a plochy technické praxe. Skriptum VŠB-TU, Ostrava 1999. Piska, R. - Medek, V.: Deskriptivní geometrie I, II. Praha, SNTL 1967. Drábek, K. - Harant, F. - Setzer, O.: Deskriptivní geometrie I, II. Praha, SNTL 1978. Urban, A.: Deskriptivní geometrie I. Praha, SNTL 1965. Černý, J. - Kočandrlová, M.: Konstruktivní geometrie. Skriptum ČVUT, Praha 1995. Černý, J. - Kočandrlová, M.: Konstruktivní geometrie. Skriptum ČVUT, Praha 1998. Plocková, E.: Cvičení z deskriptivní geometrie. Skriptum VŠB, Ostrava 1993. Plocková, E.: Sbírka řešených příkladů z deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 1, Ohniskové vlastnosti kuželoseček. Skriptum VŠB-TU, Ostrava 1994. Cholevová, I. - Lubojacký, B. - Restl, Č.: Sbírka řešených příkladů z deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 2, Kótované promítání. Skriptum VŠB-TU, Ostrava 1995. Plocková, E. - Řehák, M.: Sbírka řešených příkladů z deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 3, Základy Mongeova promítání. Skriptum VŠB-TU, Ostrava 1994. Stejskalová, J. - Vrbenská, H.: Sbírka řešených příkladů z deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 4, Axonometrická projekce. Skriptum VŠB-TU, Ostrava 1995. Doležal, M. - Poláček, J. - Tůma, M.: Sbírka řešených příkladů z deskriptivní a konstruktivní geometrie, díl 5, Rotační a šroubové plochy. Skriptum VŠB-TU, Ostrava 1995.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

přednáška 1.Základní vlastnosti rovnoběžného promítání. Afinita mezi dvěma rovinami. 2.Osová afinita v rovině. Křivka afinní ke kružnici. Proužková, trojúhelníková, Rytzova konstrukce elipsy. 3.Kótované promítání. 4.Mongeovo promítání. 5.Pravoúhlá axonometrie. 6.Úlohy o tělesech - řezy rovinou, průsečíky s přímkou. 7.Křivky. Šroubovice. Plochy. 8.Rotační plochy, rotační kvadriky. 9.Rotační jednodílný hyperboloid. 10.Přímkové plochy. Rozvinutelné plochy. 11.Zborcené plochy. Hyperolický paraboloid. 12.Konoidy a další plochy stavební praxe. 13.Šroubové plochy. 14.Topografické plochy - základní úlohy. cvičení 1.Opakování stereometrie. 2.Elementární plochy a tělesa. Kuželosečky - ohniskové vlastnosti. 3.Kuželosečky. Osová afinita v rovině. 4.Kótované promítání. 5.Kótované promítání. Mongeova projekce. 6.Mongeova projekce. 7.Pravoúhlá axonometrie. 8.Úlohy o tělesech. 9.Úlohy o tělesech. 10.Šroubovice. Rotační plochy. 11.Rotační jednodílný hyperboloid. 12.Hyperbolický paraboloid. 13.Zborcené plochy. 14.Zápočty.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST K Czech Ostrava 1 Compulsory study plan
2000/2001 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 1 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.