714-0251/01 – Výpočetní technika a algoritmy (VTA)

Garantující katedraKatedra matematiky a deskriptivní geometrieKredity4
Garant předmětuMgr. Jitka Krčková, Ph.D.Garant verze předmětuMgr. Jitka Krčková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1999/2000Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyFASTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRC23 Mgr. Jitka Krčková, Ph.D.
STA50 RNDr. Jana Staňková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Tento předmět se již nevyučuje.

Vyučovací metody

Anotace

V předmětu se student seznámí se základy výpočetní techniky a algoritmizace. První část výuky je věnována tvorbě algoritmů a datovými typy v obecné podobě bez ohledu na zvolený programovací jazyk. Druhou část tvoří práce s konkrétním programovacím jazykem, kterým je z didaktických důvodů jazyk Pascal. Pozornost je věnována tvorbě programu a datovým strukturám. Výklad je doplněn širokou škálou příkladů

Povinná literatura:

[1] Krček, B. - Kreml, P. : Algoritmizace a programování v jazyku Pascal. Skriptum VŠB, Ostrava 1993. [2] Staňková, J. - Staněk, F. : Vytváření a realizace algoritmů. Skriptum VŠB, Ostrava 1998. [3] Wirth, N. : Algoritmy a štrukúry údajov. Bratislava, ALFA 1989. [4] Töpflerová, D. - Töpfler, P. : Sbírka úloh z programování. Grada, Praha 1992. [5] Görner, V. - Nedoma, P. : Programový systém Matlab. Skriptum ČVUT, Praha 1991. [6] Sigmon, K. : Matlab Primer. University of Florida, Gainesvile, FL 32611, 1993.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky 1.Výpočetní systémy (Princip činnosti číslicového počítače. Vývoj programovacích technik a programovacích prostředků. Vývojové diagramy.). 2.Algoritmus (Pojem algoritmu. Vlastnosti algoritmu. Zápis algoritmu, základní struktury, zásady strukturovaného programování. Efektivita algoritmu.). 3.Zobrazení čísel v počítači (Číselné soustavy. Kódování ve dvojkové soustavě. Reprezentace celých čísel.). 4.Základní datové typy (ordinární typ, typ interval, char, boolean, integer, real a operace nad těmito typy). 5.Základní datové typy (Pokračování.). 6.Řízení toku programu (Jednoduché příkazy. Strukturované příkazy.). 7.Řízení toku programu. 8.Strukturované datové typy (Typ pole, řetězec, záznam, množina, soubor - typový, textový, netypový.). 9.Strukturované datové typy (Pokračování.). 10.Podprogramy (Struktura programu. Procedury a funkce. Parametry podprogramu. Bloková struktura programu.). 11.Programový systém Matlab (Proměnné a základní příkazy).. 12.Operátory a funkce v Matlabu. 13.Programování a M-soubory v Matlabu. 14.Grafická znázornění v Matlabu. Cvičení 1.Realizace jednoduchých algoritmů v jazyku vývojových diagramů (sekvence, větvení). 2.Složitější algoritmy (cyklus). 3.Složitější algoritmy (pole, třídící algoritmy). 4.Překladač TP, integrované vývojové prostředí. 5.Jednoduché programy, překlad. Ladící prostředky TP. 6.Algoritmy pro práci s poli. 7.Algoritmy pro práci s vícerozměrnými poli. 8.Algoritmy pro práci s textem. 9.Algoritmy pro práci s záznamy. 10.Algoritmy pro práci s podprogramy. 11.Úvod do programového systému Matlab. 12.Operátory a funkce v Matlabu. 13.Programování a M-soubory (příkazy if, while, for). 14.Zápočty.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3608T999) Společné studium FAST K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3608T999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3608T999) Společné studium FAST K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3608T999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3608T999) Společné studium FAST K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3608T999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3608T999) Společné studium FAST K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3608T999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3608T999) Společné studium FAST K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (M3608) Pozemní stavby a architektura (3608T999) Společné studium FAST P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.