714-0251/01 – Computer Technics and Algorithms (VTA)

Gurantor departmentDepartment of Mathematics and Descriptive GeometryCredits4
Subject guarantorMgr. Jitka Krčková, Ph.D.Subject version guarantorMgr. Jitka Krčková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2005/2006
Intended for the facultiesFASTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KRC23 Mgr. Jitka Krčková, Ph.D.
STA50 RNDr. Jana Staňková, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 8+8

Subject aims expressed by acquired skills and competences

This course is closed.

Teaching methods

Summary

Algorithmization: algorithms, basic operational structures , block diagrams. Hardware and software, operating system, Turbo Pascal environment. Programming in Pascal: constants, standard types, variables, declaration and definition. Basic commands, input, output and structured commands. Types defined by users, array. String and commands for strings. Procedures and functions, declaration, value and variable parameters. Recursion. Block structure of the program. Types record, set and text file. Standard units.

Compulsory literature:

[1] Krček, B. - Kreml, P. : Algoritmizace a programování v jazyku Pascal. Skriptum VŠB, Ostrava 1993. [2] Staňková, J. - Staněk, F. : Vytváření a realizace algoritmů. Skriptum VŠB, Ostrava 1998. [3] Wirth, N. : Algoritmy a štrukúry údajov. Bratislava, ALFA 1989. [4] Töpflerová, D. - Töpfler, P. : Sbírka úloh z programování. Grada, Praha 1992. [5] Görner, V. - Nedoma, P. : Programový systém Matlab. Skriptum ČVUT, Praha 1991. [6] Sigmon, K. : Matlab Primer. University of Florida, Gainesvile, FL 32611, 1993.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Přednášky 1.Výpočetní systémy (Princip činnosti číslicového počítače. Vývoj programovacích technik a programovacích prostředků. Vývojové diagramy.). 2.Algoritmus (Pojem algoritmu. Vlastnosti algoritmu. Zápis algoritmu, základní struktury, zásady strukturovaného programování. Efektivita algoritmu.). 3.Zobrazení čísel v počítači (Číselné soustavy. Kódování ve dvojkové soustavě. Reprezentace celých čísel.). 4.Základní datové typy (ordinární typ, typ interval, char, boolean, integer, real a operace nad těmito typy). 5.Základní datové typy (Pokračování.). 6.Řízení toku programu (Jednoduché příkazy. Strukturované příkazy.). 7.Řízení toku programu. 8.Strukturované datové typy (Typ pole, řetězec, záznam, množina, soubor - typový, textový, netypový.). 9.Strukturované datové typy (Pokračování.). 10.Podprogramy (Struktura programu. Procedury a funkce. Parametry podprogramu. Bloková struktura programu.). 11.Programový systém Matlab (Proměnné a základní příkazy).. 12.Operátory a funkce v Matlabu. 13.Programování a M-soubory v Matlabu. 14.Grafická znázornění v Matlabu. Cvičení 1.Realizace jednoduchých algoritmů v jazyku vývojových diagramů (sekvence, větvení). 2.Složitější algoritmy (cyklus). 3.Složitější algoritmy (pole, třídící algoritmy). 4.Překladač TP, integrované vývojové prostředí. 5.Jednoduché programy, překlad. Ladící prostředky TP. 6.Algoritmy pro práci s poli. 7.Algoritmy pro práci s vícerozměrnými poli. 8.Algoritmy pro práci s textem. 9.Algoritmy pro práci s záznamy. 10.Algoritmy pro práci s podprogramy. 11.Úvod do programového systému Matlab. 12.Operátory a funkce v Matlabu. 13.Programování a M-soubory (příkazy if, while, for). 14.Zápočty.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2004/2005 (M3607) Stavební inženýrství (3607T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (M3607) Stavební inženýrství (3607T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (M3607) Stavební inženýrství (3607T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (M3607) Stavební inženýrství (3607T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST K Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (M3608) Construction and Architecture (3608T999) Společné studium FAST P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.